SVARTA HÖSTEN

NYHETER

Fler arbetslösa, skyhöga matpriser och växande skuldberg hos kronofogden.

Många svenskar går en dyster höst till mötes.

– Vi har absolut inte nått botten, säger chefsekonomen Cecilia Hermansson.

Sommaren är slut, vädret försämras och även de ekonomiska prognoserna är dystrare än på länge.

Alla experter Aftonbladet talat med är överens – lågkonjunkturen är på väg.

Drar åt svångremmen

Svenskarna har redan ställt in sig på att dra åt svångremmen. Hushållens pessimism har inte varit större på över femton år, visar Konjunkturinstitutets senaste mätning.

– De svenska hushållen är mer pessimistiska än i USA där man verkligen blivit drabbad av husprisfall och ökad arbetslöshet, säger Marie Giertz, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Men det är först när arbetslösheten stigit till fem procent, från dagens fyra, som vi kan tala om lågkonjunktur.

– Om vi kommer dit tror jag att det dröjer till början av 2009, säger Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.

Slår mot svenskarna

Två skäl ligger bakom de sämre tiderna: krisen i USA och de höga råvarupriserna. Båda slår hårt mot svenskarna i form av börsras, höjda räntor och högre priser.

– Det som skiljer den här lågkonjunkturen från när it-bubblan sprack är att den är driven av hushållen. De brukar inte vara så djupa, men desto mer utdragna, ibland flera år, säger Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

I morgon: Så klarar du lågkonjunkturen

Här är de mörka molnen på den svenska himlen i höst

Tillväxten

BNP växte bara med 0,7 procent andra kvartalet i år jämfört med förra året. Det beror dels på att exporten minskat, dels på högre priser och höjda räntor.

Börsen

Sedan årsskiftet har börsen rasat med över 20 procent. Få analytiker tror på en uppgång i höst. När hushållen drar in, oljepriset stiger och finanskrisen slår igenom väntar dystra tider för den som hoppas på aktieklipp.

Företagen

Efterfrågan både här hemma och utomlands har minskat och företagens förväntningar är svagare än på länge. Företagen räknar med att tvingas säga upp personal och antalet konkurser var i juli tre procent fler jämfört med förra året.

Kommunerna

Sämre ekonomi de närmaste åren, bland annat till följd av stora pensionsavgångar. Att en halv miljon svenskar lämnat a-kassan bekymrar kommunerna eftersom socialbidragen riskerar att öka om de oförsäkrade blir arbetslösa.

Arbetsmarknaden

Arbetslösheten väntas öka från 4,2 procent i år till 4,7 procent nästa år. 24 000 svenskar har varslats sedan april och flera stora företag tvingas skära ner ytterligare. Antal lediga jobb var 22 000 färre i juni jämfört juni 2007.

Utanförskapet

Allt färre går från utanförskap till jobb. Antalet personer utan heltidsarbete minskade med drygt 32 000 i juni jämfört med året före. Minskningen mellan juni 2006 och juni 2007 var drygt 143 000 personer.

Bostadspriserna

Experterna är eniga – priserna är på väg ner. De steg bara med en procent mellan första och andra kvartalet i år – jämfört med fyra procent förra året. Enligt SBAB:s senaste mätning tror mäklarna på prisfall framöver.

Prisökningen

Elpriset har fördubblats de senaste sju åren, bensinen har gått upp med 33 procent sedan 2003 och maten har blivit åtta procent dyrare bara det senaste året. I juni låg inflationen på 4,3 procent, skyhögt över tvåprocentsmålet.

Räntorna

De senaste tre åren har Riksbanken höjt reporäntan med 300 procent. Och det är inte säkert att det är slut med det. Inflationen gör att Riksbanken kan tvingas till fler räntehöjningar framöver.

Skulderna

Svenska folket lånar som aldrig förr. Under första halvåret i år lånade hushållen nästan 12 miljarder – trots räntehöjningar och varningar om sämre tider. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året.

Kronofogden

Antalet obetalda skulder hos kronofogden är större än någonsin. Under andra kvartalet kom en kvarts miljon ansökningar om betalningsförelägganden in till kronofogden, 10 procent fler än förra året.

Konsumtion

Vi håller allt hårdare i plånböckerna, framför allt när det gäller sällanköpsvaror som bara ökade med 0,9 procent i juni jämfört med året före. Nybilsförsäljningen sjunker kraftigt.

Källor: SCB, Konjunkturinstitutet, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Sveriges kommuner och landsting, Finansdepartementet, Arbetsförmedlingen, SBAB, Svenska petroleuminstitutet, Preem, SCB. Kronofogden, HUI, TT.