Kvinnornas frihet hotad på nytt

avJohanna Melén

NYHETER

Från högutbildade till gömda under talibanernas burkor.

För de afghanska kvinnorna har utvecklingen gått bakåt.

Från slutet av 50-talet och fram till inbördeskriget på 1970-talet blomstrade Afghanistans kvinnor. Slöjtvånget avskaffades och kvinnorna gjorde karriär som lärare, läkare, journalister och jurister. De spelade en viktig roll politiskt.

När kriget kom försämrades deras situation drastiskt och efter talibanernas maktövertagande på 90-talet växte förtrycket.

Flickor över tio år fick inte längre gå i skolan, deras mammor stängdes ute från arbetsmarknaden och ingen kvinna fick vistas utomhus utan en man vid sin sida. Det blev lag på att bära burka, ett heltäckande plagg med nät för ansiktet. Den som bröt mot reglerna straffades hårt.

Efter talibanregimens fall 2001 blev situationen bättre. En ny författning sa att kvinnor och män har lika rättigheter. Skola, jobb och politik blev åter kvinnornas sak.

Nu är talibanerna på väg tillbaka. Oro finns för att kvinnorna ska drabbas igen.