P-piller kan ha en oanad bieffekt

NYHETER

Får kvinnor att välja fel män

En ny studie visar att p-piller kan ha en ny och oväntad bieffekt. P-piller förvirrar kvinnans luktsinne och konsekvensen blir att hon sniffar sig fram till fel drömman.

– Det kan leda till att relationen spricker om kvinnan slutar äta p-piller, säger doktor Craig Roberts, som leder studien, till Skynew.com

En ny studie från University of Liverpool visar att kvinnor som äter p-piller kan välja fel drömman. Anledningen är att p-piller stör den mekanism som i vanliga fall får kvinnan att bli attraherad av den man som är mest lämplig för henne att skaffa barn med.

Med hjälp av luktsinnet

Urvalet sker med hjälp av luktsinnet, den instinktiva mekanismen gör att kvinnor kan sniffa sig till vilken man som är mest lämplig. Detta med hjälp av de feromoner som männen utsöndrar. Enligt den nya studien blir kvinnor som äter p-piller förvirrade och sniffar sig helt enkelt fram till en genetiskt olämplig partner i stället för den bästa.

I stället för att välja en partner med en kompletterande genuppsättning tenderar kvinnan att välja en med liknande, något som kan leda till fertilitetsproblem och missfall, skriver Sky News.com.

Valde fel

I studien ingick 100 kvinnor, några som åt p-piller och några som inte åt, dessa fick sniffa på sex olika manliga lukter samlade från 97 olika män. Kvinnorna fick sedan uppge vilka de föredrog.

Resultatet visade att kvinnor som åt p-piller tenderade att välja män med liknande genuppsättning som de själva i stället för att välja män som var deras motsats, skriver Sky News.com.

– Inte nog med att liknande gener hos ett par kan orsaka fertilitetsproblem, det kan också leda till att relationen spricker om kvinnan slutar äta p-piller, säger doktor Craig Roberts, som leder studien, till Skynew.com

När man äter p-piller simulerar man ett tillstånd av graviditet. En kvinna som redan är gravid har inget "naturligt behov" av att attraheras av den mest lämpliga mannen.