Så ser nya avtalet ut

avTobias Österberg

NYHETER

Det nya avtalet är treårigt och bygger på lokal lönebildning. Det löper från den 1 juni 2008 till den 31 mars 2011. Sista året är uppsägningsbart.

Det garanterade utfallet är 4 procent för 2008, 3 procent för 2009 och 2 procent för 2010. Inom ramen för de 3 procenten 2009 ska en särskild satsning på specialistutbildade genomföras.

Chefer och arbetsledande personal omfattas inte av procentsiffrorna.

En lägstalön på 21 100 kronor för den som varit anställd minst ett år gäller från den 1 mars 2009.

25 000 i snitt

Genomsnittslönen för en sjuksköterska i kommunal sektor ligger i dag på 25 000 kronor. För en anställd i landstinget är lönen i genomsnitt 23 800 kronor. Uppgifterna gäller fast månadslön och räknar inte in chefer.