John McCain gratulerar Obama

Av: Jenny Stiernstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

– och inleder valkampanjen mot honom

John McCain kampanjar.
Foto: AP
John McCain kampanjar.

Den rätta förändringen – talet om denna ska föra John McCain till presidentposten.

Inför åhörare i New Orleans inledde han i dag kampen mot Obama.

Förändring, liksom landets säkerhet, var huvudämnena då McCain i dag talade till sina åhörare i New Orleans.

– Ingenting är viktigare än säkerheten för det land jag har tjänat i hela mitt liv, sa han och fortsatte sedan att tala om framgångarna i Irak.

Slag mot Obama

 – Jag vet att amerikanerna är trötta på det här kriget. Jag är trött på krig, jag hatar det. Men jag vet att framgångarna inte hade kommit om Obama hade fått som han ville för ett år sedan. Hade ett trupptillbakadragande blivit verklighet skulle denna förändring inte skett.

Trots de inledande varma orden om Barack Obama – och Hillary Clinton som han menade förtjänar mer uppmärksamhet än hon fått – följde sedan en rad punkter som enbart syftade till att visa att de egna förslagen var bättre än de som demokraterna och Obama har.

Och han poängterade att det val som amerikanerna har att fatta i valet är av yttersta vikt för att landets säkerhet och välfärd ska kunna garanteras.

Val för förändring

– Valet står mellan fel och rätt, att gå framåt eller att gå bakåt. Det är ett val för förändring.

Han passade också på att förbereda åhörarna inför kommande attacker:

– Ni kommer att få höra att jag går för en tredje mandatperiod á la Bush. Varför tror Obama att det är så viktigt att påpeka detta om och om igen? Jo, för att han vet att det är svårt att få amerikaner att tro på något som de vet är fel. Men amerikanerna lärde inte känna mig igår – så som de lärde känna Obama.

"Jag är dess tjänare"

– De har sett mig länge, de har sett mig sätta landet framför mina egna intressen. De kan tycka att jag inte är en perfekt tjänare för landet. Det är jag inte – men jag är dess tjänare. Först, sist och alltid.

Publicerad: