Svenska lärare skulle kunna ha sex med elev – utan att begå något brott

avSofia Roström Andersson

Publicerad:

Läraren Jeremy Forrest, 30, rymde utomlands med sin 15-åriga elev – men i Frankrike där paret kan befinna sig är han inte brottsmisstänkt.

Även svenska lärare kan ha förhållanden med elever utan att det behöver vara brottsligt.

– Det är ganska sällsynt att det leder till åtal, säger åklagaren Helene Gestrin.

Det är inte säkert att en svensk lärare begår ett brott om han eller hon inleder ett förhållande med en elev över 15 år.

– Man kan möjligen få sparken, men det behöver inte vara brottsligt, säger Helene Gestrin som är kammaråklagare i Linköping och relationsvåldsspecialist.

"Oftast läggs det ner"

Om polisen får in en anmälan om att en lärare har en sexuell relation med en elev över 15 år rubriceras det som "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning".

– Oftast läggs utredningen ner, det är ganska sällsynt att det leder till åtal, säger Helene Gestrin.

– Utgångspunkten är att är man 15 år gammal är man fri att ha sex. För att det ska ses som utnyttjande av beroendeställning krävs att maktförhållandet styrks.

En betygsättande lärare kan exempelvis ses som att de utnyttjat sin beroendeställning om de har ett sexuellt förhållande med en ungdom som ännu inte är straffmyndig – men inte per automatik.

– Varje fall och relation är unik. Vilken sorts lärare är det? Vilken kontakt har man haft? Man måste kunna visa på ett utnyttjande, säger Helene Gestrin.

Inte lärare i Frankrike

I ett fall som avgjordes i hovrätten i fjol friades en 49-årig lärare trots att han varit betygsättande lärare åt en 15-årig pojke han hade ett sexuellt förhållande med. Åtalet ogillades eftersom rätten inte ansåg det styrkt att läraren använt sig av beroendeställningen mellan lärare och elev för att förmå pojken till sexuella handlingar, skrev Dagens juridik då. 

Domstolen konstaterade bland annat att pojken var kär i läraren och att all utredning pekade på att pojken varit helt ointresserad av betyg.

Helene Gestrin menar att det inte heller är särskilt konstigt att polisen i Frankrike inte misstänker Jeremy Forrest för brott trots förhållandet till Megan.

– I Frankrike är han inte lärare åt henne, säger hon.

Publicerad: