Mejla

Wolfgang Hansson

Kriget – en evig våldspiral

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Aftonbladets Wolfgang Hansson om situationen i Mellanöstern

Kriget kommer att hålla på några veckor, kanske någon månad.

Några hundra eller några tusen kommer att dö. Majoriteten palestinier.

När det tar slut kommer inget att vara löst. Inget avgjort.

Israel och palestinierna är inbegripna i en evig våldsspiral där alla är förlorare. Konflikten är som en aktiv vulkan där lavan hela tiden rinner och där större utbrott kommer med jämna mellanrum.

Det senaste Gazakriget är bara ännu en meningslös eruption som inte kommer att lösa några av de grundläggande problemen.

Läget nu liknar väldigt mycket situationen som rådde inför Israels markkrig mot Gaza årsskiftet 2008-2009. Största skillnaden är att Hamas raketer numera når ända fram till storstaden Tel Aviv. Under det förra kriget var det nästan bara palestinier som fick betala priset. Den här gången ligger många fler israeler i farozonen. Priset för Israel kan bli högre.

Varför våldsutbrottet kommer just nu kan man bara spekulera i.

Hamas allt mer impopulära

Hamas – som styr Gaza – blir alltmer impopulära hos befolkningen. Ett krig med Israel är ett säkert sätt att få upp popularitetssiffrorna.

Kanske vill de också testa hur stor nytta de kan dra av den nya verkligheten efter den arabiska våren. Hamas föddes ur det muslimska brödraskapet. Samma organisation som nu till stor del styr den viktiga grannen Egypten. En gång en viktig fredspartner för Israel.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ska försöka bli omvald i slutet av januari. Ett kraftfullt agerande mot raketbeskjutningen mot civila israeler gör det förmodligen lättare.

Men kriget innebär också en stor risk. Redan ser vi hur palestinier på Västbanken tar till våld för att stödja sina landsmän i Gaza. Västbanken som annars varit förhållandevis lugn och fredlig de senaste åren.

Alla inser att ingen nation stillatigande kan stå ut med att raketer urskillningslöst regnar ner över civilbefolkningen. Men frågan är hur Israel mest effektivt får slut på beskjutningen. Kriget 2008–2009 resulterade bara i ett tillfälligt uppehåll. Inget talar för att ett nytt markkrig nu skulle uppnå mer än det.

Effektivare vore förmodligen om Israel lyfte sin blockad mot Gaza. I dag hindrar man byggmaterial, vissa mediciner och andra viktiga förnödenheter från att nå Gaza.

Stoppar export

Man stoppar Gaza från att exportera grönsaker och frukt.

Israel påstår att blockaden i första hand är till för att hindra vapen från att nå Gazaremsan men i praktiken handlar det om att straffa Hamas och den palestinska befolkning som röstat fram dem till makten.

Blockaden är ett huvudskäl till raketbeskjutningen. Utan blockad skulle det internationella trycket på Hamas att upphöra med beskjutningen bli mycket större.

Självklart har Israel rätt att försvara sig. Men det finns regler för hur man får göra det. Våldet ska vara proportionerligt. Israel är militärt totalt överlägset. Palestinierna har inte mycket att sätta emot. Det är därför så många fler palestinier dör varenda gång konflikten får ett nytt utbrott.

Israel tenderar ofta att använda övervåld.

Som det är nu terroriseras civilbefolkningen på båda sidor för att politikerna inte vill eller vågar skapa fred. När det här kriget tar slut är det bara att vänta på nästa utbrott.

Publicerad: