Nyheter

Smärta ökar risk för cancer

Av: 

Zendry Svärdkrona

NYHETER

LONDON

Har du ont i kroppen?

Det kan vara ett livsfarligt tecken.

Utbredd smärta fördubblar risken att dö i cancer, enligt en ny studie.

Professor Gary J Macfarlane och hans kolleger vid universitetet i Manchester redovisar sina slutsatser i den ansedda tidskriften British Medical Journal.

654 personer i studien hade dött

Forskarna skickade 1991 och 1992 ut en enkät till 6 569 personer. Alla var mellan 18 och 85 år och bodde i nordvästra England.

Frågan löd: Har du den senaste månaden känt smärta som varat minst en dag?

S15 procent av försökspersonerna hade känt utbredd smärta i hela kroppen.

S48 procent hade känt regional smärta.

S36 procent hade inte upplevt någon smärta alls.

Hösten 1999 följde Gary J Macfarlane upp enkäten.

Då hade 654 av försökspersonerna dött, varav 31 procent av cancer. De vanligaste formerna var lungcancer, magcancer och bröstcancer.

När forskarna jämförde dödsfallen med sin ursprungliga undersökning visade sig följande:

SDe som kände utbredd smärta löpte 31 procents högre risk att dö jämfört med de som inte hade ont. Regional smärta ökade dödsrisken med 21 procent.

SRisken att dö i cancer var mer än dubbelt så hög för dem som kände utbredd smärta och 55 procent högre för dem som led av regional smärta.

236 av försökspersonerna hade fått cancerdiagnos redan före enkäten. När dessa lyftes bort ur statistiken bekräftades forskarnas slutsats ännu mer - de som kände någon form av smärta löpte då ytterligare överrisk att dö av cancer.

"Smärta är ett tidigt symptom"

Gary J Macfarlanes undersökning väcker många frågor:

Är det smärtan i sig som leder till cancer? Innebär hans slutsatser att alla som har ont behöver vara rädda?

Det tror inte Georg Engel, biträdande överläkare på Radiumhemmet i Solna.

- Att cancern kom från smärtan tror jag inte på. Om däremot smärtan kom från cancern är den brittiska rapporten logisk. Det är känt - och ganska självklart - att smärta är ett tidigt cancersymptom.

Ger två tänkbara förklaringar

Georg Engel ger två tänkbara förklaringar till Macfarlanes slutsatser:

- Personer med flera olika symptom väntar ofta längre med att söka hjälp för sin cancer, vilket kan leda till överdödlighet. Dessutom är smärta sannolikt vanligare i lägre socialgrupper. Där är det bevisat att

cancerrisken är högre.

Forskare:

Risken att dö

i cancer är mer

än dubbelt så hög

för dem som

känner utbredd

smärta.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert: