Vodafone vann strid om mobillistor

NYHETER

Behöver inte lämna ut detaljer om anställdas samtal

Telekombolaget Vodafone vann striden mot skattemyndigheten. Bolaget slipper lämna ut listor på anställdas mobilsamtal.

Det är kränkande att få sina tjänstesamtal granskade i detalj av skattemyndigheten. Det anser länsrätten i Växjö som på tisdagen avgjorde den långdragna striden mellan skattemyndigheten och Vodafone.

– Det är roligt att domstolen gick på vår linje, säger Jon Risfelt, vd för Vodafone i Sverige.

Skattemyndigheten begärde 1999 att få ut uppgifter om hur bolagets anställda använt sina tjänstemobiler. Myndigheten ville kontrollera om mobilen använts för privat bruk, i sådant fall ska samtalen förmånsbeskattas.

Skydd viktigare än kontroll

Vodafone överklagade beslutet omedelbart. Bolaget menar att om de går med på att lämna ut listor över de anställdas samtal kan skattemyndigheten i nästa steg även begära att få ut listor över andra mobilkunders telefonsamtal.

– Vi tycker att det är viktigt att våra kunder känner förtroende för att vi ger dem maximalt skydd och inte lämnar ut detaljer om deras samtal till en myndighet. Därför var det här en principiellt viktig fråga för oss, säger Jon Risfelt.

Enligt länsrättens dom är skyddsintresset viktigare än skattekontrollen.

Kränkande granskning

Även om telefonerna använts under ledig tid är det svårt att konstatera om samtalen varit privata eller inte.

"En sådan kontroll måste dessutom bedömas som i det närmaste omöjlig att genomföra med ett rättvisande utfall. Den skulle också rimligtvis medföra allvarliga ingrepp i den personliga integriteten", skriver länsrätten i sin dom.

Om skattemyndigheten vunnit striden hade det fått konsekvenser för en rad företag och myndigheter runt om i landet.

Är det fritt fram för alla att använda tjänstemobilen för privat bruk nu?

– Om domen står sig har vi ingen möjlighet att förmånsbeskatta privatsamtal. Vi kan inte kontrollera underlaget och då kan vi inte göra någon bedömning av om mobilen använts privat eller inte, säger Claes Olof Kilander, länsrevisor på skattemyndigheten i Växjö.

Kommer skattemyndigheten att driva fallet vidare?

– Det är inte omöjligt att vi överklagar till kammarrätten men det är inget vi har tagit ställning till ännu.

Ulrika Nordin