HD tar upp målet kring sambandscentralen

NYHETER

Aktivister på EU-toppmötet i Göteborg anses ha manipulerat radiotrafik

Högsta domstolen tar upp målet kring den så kallade sambandscentralen vid EU-toppmötet i Göteborg. Domstolen går därmed emot riksåklagaren som inte vill att fallet ska prövas i HD.

Åtta ungdomar dömdes i hovrätten till fängelse på mellan två år och fyra månader för medhjälp till våldsamt upplopp i samband med kravallerna för ett år sedan.

De dömda aktivisterna befann sig inte på gatorna under kravallerna utan i en lägenhet som kan ha fungerat som sambandscentral.

Vill pröva individuellt ansvar

De dömda vill att HD bland annat ska pröva straffansvaret för personer som bara varit i närheten av att utföra brottsliga handlingar. Riksåklagaren tycker att frågan har avgjorts i tidigare rättsfall, men HD går nu emot RÅ och tar upp fallet.

Domarna kring sambandscentralen har kritiserats från flera håll, bland annat av Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter som tar upp fallet i en rapport om EU-kravallerna.

Ulrika Nordin