Tunnelbrand - en mardröm

NYHETER

Brandingen- jören: Det är inte mycket man kan göra

1 av 2 | Foto: "man kan inte gå och vara rädd" Förra året anlades 110 bränder i Stockholms tunnelbanesystem - tio i vagnarna och resten på stationerna. Ingen av dem ledde dock till personskador. Olle Dahlstedt, 29, och Anna Thiam, 25, tog sista tunnelbanan hem i natt. "Olyckan i Sydkorea gör att man får en tankeställare, det är en läskig tanke med en brand i tunnelbanan. Men det funkar inte att gå omkring och vara rädd", säger de.

En katastrofbrand liknande den i Daegu kan ske även i Stockholm - trots alla säkerhetsrutiner.

- Vi kan aldrig skydda oss mot en galning, säger Johan Hedenfalk, säkerhetschef vid Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Ingen människa har hittills dödats i en brand i Stockholms tunnelbana.

Här är några av de allvarligaste incidenterna:

Han säger att tunnelbanan i Stockholm ligger långt fram internationellt säkerhetsmässigt.

I samarbete med räddningstjänsten arbetar SL med att begränsa skadeverkningarna av eventuella bränder.

- Först och främst ska risken för brand minimeras. Men om en brand uppstår ska spridningen bli så liten som möjligt, säger Johan Hedenfalk.

Nytt material i sätena

De senaste åren har man bytt ut inredningen i vagnarna till mer svårantändligt material.

Vid en brand i tunnelbanan ska säten och annat brännbart material ge ifrån sig minimala doser av rök och giftgaser.

Men det går inte att arbeta bort risken för ett attentat i tunnelbanan.

- Lokaltrafiken är en öppen plats och då finns alltid risken för att en galning tar sig in och genomför ett attentat. Vi kan inte visitera folk vid stationerna, säger Johan Hedenfalk.

Stockholms tunnelbana har hittills varit förskonat från någon allvarligare brand med stora personskador.

110 bränder förra året

Förra året anlades 110 bränder i tunnelbanan - tio i vagnarna och resten på stationerna. Ingen av dem ledde till personskador.

Katastrofbranden i Daegu inträffade i en tunnel.

Där blev resenärerna fångar i vagnarna eftersom dörrarna inte gick att öppna när strömmen bröts.

Det ska inte kunna hända i Stockholm eftersom dörrarna går att skjuta upp även då strömmen är bruten.

Men en tunnelbrand är en mardröm för brandkåren även i Stockholm.

- Det tar lång tid att ta sig ned i tunnlarna, om det ens är möjligt. Dessutom kan det vara närmast omöjligt att överblicka läget, säger Istvan Hornyak, brandingenjör vid räddningstjänsten i Stockholm.

"Kan inte göra mycket"

Han säger att en brand med ett sådant snabbt förlopp som det i Sydkorea ger minimala chanser att få ut folk.

- Det krävs inte mycket brännbar vätska för att anlägga en svår brand. Blir förloppet så kraftigt kan man inte göra mycket, säger han.

Motor började brinna - tåget stannade inte

AFTONBLADET IGÅR:

Läs också:

Johan Edgar