60-åring dömd till dagsböter för fildelning

avAnders Munck

En 60-årig man från Uppsala laddade hem 2880 låtar från nätet.

I dag fick han sitt straff: Villkorligt och 10 000 kronor i böter.

– Domen är intressant eftersom vi nu kan begära ut uppgifter från bredbandsleverantörerna för motsvarande brott, säger åklagaren Henrik Rasmusson.

Mannen laddade hem låtarna med hjälp av fildelningsprogrammet Direct Connect. Fängelse ingår i straffskalan för brottet – och tingsrätten bedömde förseelsen som allvarlig.

Ostraffad sedan tidigare

Men 60-åringen fick inte fängelse – straffet blev i stället dagsböter och villkorlig dom. 60-åringen är inte straffad sedan tidigare och har inte haft något vinstmotiv med nedladdningen, enligt tingsrätten.

Förutom mannens erkännande ingick en lista på vilka låtar mannen laddat ner i bevisningen. Listan hade bifogats av skivindustrins intresseorganisation Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry).

Erkände brottet

Påföljden motsvarade vad åklagaren Henrik Rasmusson hade yrkat.

Mannens erkännande vägde tungt i utredningen.

– Hade han inte erkänt hade bevisläget varit tunt. Vi har inte gjort någon husrannsakan eftersom det var två år sedan låtarna laddades ned, säger Henrik Rasmusson.

Målet var principiellt intressant eftersom domen ger en tydlig indikation på vad som krävs för att ett brott ska nå upp till nivån motsvarande ett fängelsestraff, enligt Rasmusson.

Måste nå fängelsenivå

Brottet måste nämligen nå ”fängelsenivå” för att polisen ska kunna begära ut uppgifter från bredbandsleverantören kring vem som har fildelat, och för att det ska bli aktuellt med en husrannsakan.

– Villkorlig dom motsvarar fängelsenivå. Därför vet vi nu i fortsättningen att om någon fildelat i samma omfattning som 60-åringen kan vi begära ut uppgifter från bredbandsleverantörerna, säger Henrik Rasmusson.