UD avråder helt från Japanresor

Publicerad 2011-03-15

Utrikesdepartementet avråder nu helt från resor till Japan.

Beslutet är fattat i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

– Den utökade avrådan motiveras av de senaste timmarnas utveckling, säger Tobias Nilsson på UD:s pressjour till Aftonbladet.

Halv sex i morse var samtalen mellan ambassaden i Japan, UD:s konsuära enhet i Stockholm och Strålsäkerhetsmyndigheten avslutad.

Efter det kom beskedet:

UD avråder från alla icke nödvändiga resor till Japan.

– Man ska undvika att resa dit om man inte verkligen måste, säger Tobias Nilsson.

Förstärker i Japan

Tobias Nilsson, UD.

För UD:s egen personal är det dock ingen evakuering på gång.

– Faktiskt inte. Vi förstärker med en person. Vi måste förstärka för att kunna svara på frågor och hålla igång dygnet runt. Den svenska ambassaden i Japan kommer från och med nu att översätta alla japanska myndigheters råd och publicera dem på ambassadens webbplats.

”Har eskalerat”

Naturkatastrofen har lett till stor förödelse som drabbat många människor.

– Det råder sedan tidigare en osäkerhet i landet. Infrastrukturen är skadad och efterskalv och mindre tsunamivågor förekommer. Och nu så har situationen då eskalerat ytterligare i och med de senaste händelselerna vid kärnkraftverket Fukushima 1. Därför fattade UD det här beslutet, säger Tobias Nilsson.

Sedan tidigare har UD avrått från icke nödvändiga resor till de hårdast katastrofdrabbade områdena Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima och Ibaraki.

Fakta: Härdsmälta, kärnkraftverk och tidigare olyckor

Kärnkraftverken som har problem:

Ett av de kärnkraftverk som nu har problem med kylsystemen är Fukushima 1, cirka 25 mil nordost om Stortokyo.

Fukushima 1 har sex reaktorer byggda mellan 1971 och 1979.

Reaktor 4–6 var avstängda för underhåll vid jordbävningen. 1,2 och 3 var i gång men snabbstoppades.

Reaktor 1, som hittills haft de största problemen, togs i drift 1971 och har en elektrisk effekt på 460 megawatt. Det kan jämföras med det svenska Oskarshamn 1. Reaktor 1 på Fukushima 1 utsattes i helgen för en explosion.

Reaktor 3 togs i drift 1976 och har en elektrisk effekt på 784 megawatt. Den utsattes natten till måndagen för en explosion.

Reaktor 3 på Fukushima 1 fick på måndagsmorgonen stora problem med sitt nedkylningssystem.

Problem har även uppstått vid kärnkraftverket Tokai 2 och kärnkraftverket i Onagawa.

Japans kärnkraftverk

Japan har 17 kärnkraftverk med 55 reaktorer i drift. Tio företag äger och driver inom Federation of Electric Power Companies of Japan (FEPC) 52 lättvattenreaktorer. Tre privata företag äger och driver de övriga tre.

Reaktorerna har en sammanlagd kapacitet på 49 467 megawatt.

Två reaktorer är under konstruktion, och det finns planer på att bygga ytterligare elva.

Vad är en härdsmälta?

En härdsmälta är allvarlig skada hos en kärnreaktor som innebär att dess inre del, härden, helt eller delvis har smält. Härdsmältan kan uppstå om det normala kylsystemet inte fungerar och härdnödkylsystemet inte träder i funktion, eller om reaktorns effekt stiger långt över de tillåtna gränserna. Härdsmälta har inträffat 1979 vid kärnkraftverket på Three Mile Island i USA och 1986 i Tjernobyl i Ukraina.

Tidigare kärnkraftsolyckor:

I mars 1979 inträffade en reaktorolycka i kärnkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania. En ventil hade stannat i öppet läge så att ånga strömmade ut ur reaktorn. Reaktorn överhettades och kärnbränsle skadades, vilket ledde till en partiell härdsmälta. Inuti i anläggningen var strålningen hög men utsläppet till omgivningen blev trots det litet.

Reaktorolyckan i Tjernobyl inträffade den 26 april 1986. När kraftverkspersonalen skulle genomföra ett experiment i reaktor nummer fyra steg reaktoreffekten till 100 gånger normal full effekt. 200 personer strålskadades allvarligt och 32 människor dog inom tre månader efter olyckan.

Det har också inträffat fler och något mindre incidenter, exempelvis en uranläcka vid en hemlig anläggning i Tennessee i USA, i augusti 1979, fyra radioaktiva läckor på Tsuruga kärnkraftverk i Japan 1981 och en explosion på en hemlig anläggning i Sibirien i april 1993.

Källor: Nationalencyklopedin, Strålskyddsmyndigheten, AFP, TT.