Bombhot mot Ekobrottsmyndighet

NYHETER

Tekniker genomsökte alla inkommande brev – hittade inget

Foto: Polisen spärrade av ett område runt Ekobrottsmyndighetens lokaler.

Tre brevbomber kommer att sprängas i dag hos Ekobrottsmyndigheten. Det hotet kom från en man som ringde till polisens växel 08.48 i morse.

– Det förekommer hot men de brukar inte vara av den här digniteten att vi tvingas utrymma hela huset, säger kommunikationsdirektör Magnus Hedberg.

Foto: Polisens bombtekniker anländer med röntgenapparaten som genomsöka misstänkta brev.

Det var ett falskt bombhot mot Ekobrottsmyndigheten som ringdes in till polisens telefonväxel i morse. Det konstaterade bombtekniker alldeles nyss efter att ha genomsökt all post hos myndigheten.

– Bombtekniker befinner sig just nu inne i lokalerna. Med hjälp av en röntgenapparat går de igenom posten, sa Christina Johansson vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral på förmiddagen.

Allvarligt hot

Ekobrottsmyndighetens lokaler på Hantverkargatan i Stockholm utrymdes efter att larmet kom i morse. Även barn och personal i en skola och en förskola i närheten evakuerades som en extra försiktighetsåtgärd.

– Det var den säkerhetsansvarige vid myndigheten som larmade, och vi bedömde det som ett allvarligt hot, säger Lars Lindros, insatschef vid Stockholmspolisen.

Barn evakuerade

Flera hundra meter av Hantverkargatan spärrades också av i väntan på att bombteknikerna skulle anlända med sin stora vita lastbil och lilla bombvagn. Ekobrottsmyndigheten valde att skicka hem personalen eftersom insatsen beräknades kunna ta tid.

– Vi går igenom våning för våning. Hittar vi något misstänkt, som ett tjockt kuvert, så röntgar vi det, säger Lars Lindros.

Personalen kunde återvända till sina arbetsplatsen vid lunchtid. Då hade alla utrymmen och inkommande post på de sex våningarna genomsökts.

Ingen misstänkt

Polisens tekniker hittade inget som tyder på att en bomb fanns i byggnaden och i nuläget finns ingen misstänkt. En anmälan om olaga hot har upprättats, som kommer att utredas av citypolisen.

"Bombhot är speciellt"

Ekobrottsmyndigheten, som utreder grov brottslighet, utsätts precis som många andra myndigheter för hot men då har dessa riktas mot enskilda personer. När bombhotet kom in i morse bedömde säkerhetsansvarig på myndigheten det som allvarligt.

– Det förekommer hot men de brukar inte vara av den här digniteten att vi tvingas utrymma hela huset. Det kommer in hot i enskilda ärenden ibland men det är speciellt att bombhot riktas mot hela myndigheten, säger kommunikationsdirektör Magnus Hedberg, som inte minns att det hänt tidigare.