”Risken att smittas utomhus är minimal”

Jerker Jonsson, tbc-expert på Folkhälsomyndigheten, är kritisk till att Stockholms stad har avhyst misstänkt smittade.

– Det låter olyckligt, att smittspåra blir svårt om man inte får tag på de här personerna, säger han.

Jerker Jonsson är infektionsläkare och tbc-expert på Folkhälsomyndigheten. Han betonar att det är av stor vikt att få tag på misstänkt tbc-smittade.

– Det är synd om det har gått till på detta sätt. Att smittspåra blir svårt om man inte får tag på dem.

Smittspårning handlar både om att ge sjuka rätt behandling och att förhindra att de i sin tur fortsätter att sprida tbc, enligt Jonsson.

– Om någon visar sig vara smittad vill man kontrollera de personer som den smittade har bott med de senaste två månaderna, säger han.

Hur stor är risken att smittan sprids?

– Det är framför allt den man bor med som löper risk. Särskilt om man bor trångt.

De flesta svenskar födda efter 1975 är, liksom många EU-migranter, inte vaccinerade.

Jerker Jonsson säger dock att det inte finns skäl till oro för utomstående.

– Risken att smittas utomhus är minimal, säger han.

Publisert: