Persson ville vräka – förlorade striden

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Hyresgästerna får bo kvar på tomten

1 av 3 | Foto: STEFAN JERREVÅNG
"Det känns som en seger, det viktiga var att vi fick behålla kontraktet”, säger Kaj Possler som arrenderar på Göran Perssons mark sedan 35 år tillbaka.

Kossorna får nöja sig med den betesmark de har i dag.

Nu är hyresstriden på godset över – Göran Persson och Anitra Steen för­lorade.

Hyresgästen Kaj Possler med familj slipper vräkning.

– Det känns som en seger, säger Kaj Possler.

Förre statsministern Göran Persson och hans hustru Anitra Steen har det senaste året fört en rättslig strid mot ett par som arrenderar på deras mark sedan 35 år.

Göran Persson och Anitra Steen har försökt säga upp avtalet om bostads­arrende till den 1 april och velat vräka hyresgästerna. Sommarstugan är vackert belägen på en udde några kilometer från Torps gård i Sörmland.

”Aldrig sett korna”

Persson och Steen har hävdat att de behöver mer betesmark till sina nöt­kreatur, de vill expandera sin nötköttsproduktion.

De har också haft synpunkter på sommar­stugans underhåll.

Och hävdat att tomten på 1 000 kvadrat­meter varit alltför ovårdad och att det har förfulat om­givningen.

Kaj Possler har ansett att behovet av mer betesmark varit ren nonsens.

– De vill bara komma åt tomten som ligger vackert vid en udde. Jag har aldrig sett deras kor stå och tråna efter våra tuvor, har han tidigare sagt.

Förlikningen revs

Av arrendenämndens beslut framgår att parterna förgäves försökt ingå en förlikning sedan i höstas.

Kaj Possler med familj godkände den.

– Vi var lite oense om bedömningen av förlikningen och såg på den på olika sätt. Det handlade om storleken på tomten, säger Kaj Possler.

Den gamla tomten ut­ökades 1994 med de förra jordägarna genom ett handslag, det skrevs inte in i kontraktet.

– Vi hade bra kontakt med den familjen, en del av förlikningen var att tomten skulle återgå till 1994 års storlek. Göran Persson ansåg att tomten skulle vara mindre. Därför revs förlikningen upp.

”Som vi ville ha det”

I arrendenämndens beslut framgår att Kaj Possler med familj slipper vräkning och får en förlängd arrendetid på fem år från och med den 1 april, med en höjd arrendeavgift det första året på 21 000 kronor. Paret Possler har enligt arrendenämnden haft ett för­hållandevis starkt besittningsskydd eftersom de nyttjat arrendetomten sedan 1980 och använt sommarstugan på fritiden med sina barn och barnbarn.

Persson och Steen har inte lyckats styrka att arrendeställets mark behövs som betesmark.

– Det känns som en seger, det viktiga var att vi fick behålla kontraktet. Jag är nöjd med beslutet, det är som vi ville ha det, säger Kaj Possler.

Avgiften på arrendet höjdes något men till en rimlig nivå, tycker han.

Makarna Persson och Steens advokat i målet, Fredrik Bonde, har ännu inte läst domen eller hunnit prata med sina huvudmän. Därför vill han inte kommentera arrendenämndens utslag.

Aftonbladet har sökt Göran­ Persson.

Publicerad: