Förlamade Emmy blir av med hjälpen

Av: Britt Peruzzi

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Emmy Skarp, 23, förlamades efter en hjärntumör hon drabbades av vid fyra års ålder.

Förlamningen efter hjärntumören vid fyra års ålder räcker inte.

Emmy Skarp, 23, får inte behålla sin assistenthjälp.

Toalettbesök tar bara 15 minuter per dag, anser kommunens handläggare.

Emmy Skarp längtar ut i sensommarvärmen. Men hon sitter fast i en rullstol i familjens vardagsrum. Kroppen värker efter ett fall samma dag.

– Jag snubblade på bordet i vardagsrummet och slog knät. Assistenterna brukar se om jag behöver stöttas men nu har jag ju ingen.

23-åringen har sedan 1996 haft personliga assistenter för sitt allvarliga rörelsehinder orsakat av en hjärntumör när hon var fyra år gammal. Men i sommar satte Haninge kommun stopp för fortsatt hjälp.

– Jag blir konfunderad över varför jag inte ska kunna leva som alla andra? Jag har nästan vant mig vid att man automatiskt säger nej till allt, men det ska ju inte behöva vara så.

Hårtvätt: Två minuter

Inför beslutet bad kommunen en arbetsterapeut uppskatta Emmys hjälpbehov. Trots att intyget överensstämmer med tidigare års hjälpbehov på 14 timmar per vecka för de grundläggande hjälpbehoven går handläggaren emot det.

De grundläggande hjälpbehoven är hjälp för att föra mat och dryck till munnen, hjälp med personlig hygien, hjälp att klä av och på sig underkläder, hjälp för att kommunicera med andra samt hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den som har en funktionsnedsättning.

I en ansökan om personlig assistans ska handläggaren komma fram till hur omfattande hjälpbehovet är, både vilken karaktär hjälpen har, om den är känslig för den personliga integriteten, och hur ofta och hur lång tid varje hjälpbehov tar.

I beslutet står:

"Undertecknad anser att följande minutantal krävs för Emmys grundläggande behov. Minutantal anger genomsnittlig tidsåtgång per dag."

Handläggaren har sedan klockat hur många minuter Emmys grundläggande behov bör ta:

Hårtvätt och sköljning - två minuter.

Byxor vid toalettbesök - tio minuter per dag.

Torkning fem gånger per dag vid toalettbesök - fem minuter.

Hjälpbehovet är summerat till två timmar och 55 minuter i veckan och handläggaren konstaterar att "Av ovan angiven tidredovisning framgår att Emmy har ett mycket ringa behov av hjälp för de grundläggande behoven."

Därför har de personliga assistenterna helt dragits in.

– Tiderna är orimliga, säger Anna Dicander, Emmys juridiska ombud från assistansanordnaren Humana som överklagat ärendet till förvaltningsrätten.

– Har vi otur kan målet i förvaltningsrätten ta ett år och under tiden står Emmy utan assistenter. Även om hon sedan får rätt har kommunen hunnit spara in ett år.

Avslag gång på gång

Enligt juristen ser man en trend där vissa kommuner gång på gång avslår ansökningar om personlig assistans för samma personer trots att de fått rätt till insatsen i domstol.

För Emmy innebär beslutet att livet stannat upp.

– Det är katastrof för det slår mot hela Emmys livsföring. Hon ställs utanför både arbetsliv och sociala kontakter.

Förutom personlig assistent finns andra stödformer, som ledsagning eller avlösarservice i hemmet men inte ens det erbjuder kommunen.

Emmy Skarp är van vid att kämpa för sin rätt. I somras hade 23-åringen ansökt om några extra assistenttimmar för att dels fika med några vänner, dels besöka Allsång på Skansen.

– Kommunen sa nej och uppmanade henne att spara av de timmar hon hade kvar. Det betyder att hon skulle ha behövt avstå från att duscha och klä på sig hela helgen, säger Anna Dicander.

Hon menar att fallet inte är unikt.

– Men tillvägagångssättet att beräkna tiden för de grundläggande behoven sticker ut i märklighetsgrad eftersom det är kommunen själv som begärt in ett så kallat ADL-intyg (aktiviteter i dagligt liv, reds anm) av arbetsterapeuten men sedan inte följer det.

– Kommunen hänvisar till äldre kammarrättsdomar trots att det påpekats att nyare domar med andra domslut meddelats, säger Anna Dicander.

”Sätts i husarrest”

Enligt juristen har Haninge kommun misslyckats med att hitta ett lämpligt boende till Emmy Skarp.

– Handläggaren vet att det skulle behövas mer assistenthjälp om hon bodde själv. I stället sätts hela familjen i husarrest eftersom Emmy nu blir helt beroende av sina föräldrar.

Publicerad: