Anders Borg presenterar vårbudgeten

Finansminister Anders Borg (M) spår bättre tider framöver.

Den utdragna internationella lågkonjunkturen bedöms klinga av, tillväxten öka och arbetslösheten sakta sjunka.

En satsning på kunskap ska stärka arbetskraften:

– De som inte avslutar sin utbildning eller har bristande kunskaper har svårast att få ett jobb, säger Borg.

Klockan 9.00 i dag är det dags för hans stora show igen när han ska presentera regeringens vårproposition för 2014, den sista för den här mandatperioden. Det är redan klart att budgetpropositionen innehåller satsningar på skolan, cancervård, landsbygden och flera skattehöjningar. De fyra partiledarna i Alliansen har efter hårda förhandlingar gjort flera budgetutspel de senaste veckorna, många av dem på skolområdet. Det har handlat om ett "Lågstadielyft", som innebär mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare. Dessutom ska man bygga ut både Läslyftet och Mattelyftet.

Ökar skatteintäkterna

Dessutom har man aviserat satsningar på bredbandsutbyggnad på landsbygden, sänkta sjuklönekostnader för för småföretag, sänkt avdrag för pensionssparande och mer pengar till cancervården för att korta köerna.

För att finansiera satsningarna "krona för krona" vill man höja skatten på alkohol, tobak och fordon, något som Anders Borg skriver om på DN Debatt i dag.

Regeringen föreslår också en höjning av fordonsskatten.

Det bekräftas även i vårbudgeten, som släpptes en timme innan Borgs pressträff. Som Aftonbladet tidigare berättat höjs snusskatten med 22 procent medan cigarettskatten endast vässas med 4 procent.

Rätten att dra av privat pensionssparande sänks dessutom från 12 000 kronor per år till 2 400. Allt för att öka skatteintäkterna.

Minskad arbetslöshet

Det ekonomiska utrymme som skattehöjningarna skapar uppgår nästa år till fem miljarder för att successivt till 2018 stiga till åtta miljarder.

Pengarna ska gå till ett utbildnings- och tillväxtpaket.

– De som inte avslutar sin utbildning eller har bristande kunskaper har svårast att få ett jobb, säger Borg.

Arbetslösheten som helhet bedöms minska något de närmaste åren. Flest nya jobb väntas inom tjänstesektorn. Sämre väntar regeringen att det kommer att gå för varubranschen.

Regeringen redogör också för att tillväxten i år väntas uppgå till 2,7 procent för att nästa år stiga till 3,3, då den internationella krisen sakta klingar av.

Både staten och kommunerna bedöms dras med underskott både i år och nästa år. De har gått från överskott till underskott på grund av lågkonjunkturen, som vid slutet av prognosperioden varat i nio år.

Enligt regeringen väntas dock ålderspensionssystemet vara i balans under den här tiden.

Höjer varningens finger

Men Borg höjer fortsatt ett varningens finger:

"Risken för en svagare internationell utveckling är alltjämt betydande även om den har minskat något jämfört med för ett år sedan. Det råder osäkerhet om det europeiska banksystemet och förmågan att stötta det vid en kris. Utvecklingen kan även väsentligt försvagas om situationen i Ukraina allvarligt skulle förvärras." skriver han på DN Debatt.

Först gick regeringen också ut med att man ville sänka studiebidraget, men efter hård kritik backade man och drog tillbaka förslaget.

Dagens vårbudgetproposition sätter de ekonomiska ramarna för de kommande tre åren. Men det är också en tilläggsbudget till budgeten för 2014 som presenterades i höstas. Inom två veckor ska oppositionspartierna komma med sina svar på regeringens vårbudget.

Texten uppdateras.

Publisert: