Ask: Skärp straffen för penningtvätt

NYHETER

Regeringen lämnar inom kort ett förslag till en ny lag om skärpta regler för straff för penningtvätt, skriver justitieminister Beatrice Ask och tre andra företrädare för Alliansen på DN Debatt.

Foto: Beatrice Ask.

Bestämmelserna för straff för penningtvättsbrott ska placeras i en särskild lag tillsammans med bland annat bestämmelser om penningbeslag.

Bland annat införs brottsrubriceringen penningtvättsbrott, som ska göra tydligt att penningtvätt är brottsligt.

Skärpningen av lagen är en del i regeringens arbete mot grov organiserad brottslighet. "Innovativa penningtvättare är en förutsättning för att brott ska löna sig," skriver alliansföreträdarna på DN Debatt.

Till nyheterna i förslaget hör bland annat att den som tvättar vinster från sin egen brottslighet, som droghandel eller rån, till skillnad från i dag ska kunna dömas för penningtvättsbrott. Man inför även nytt straffansvar för penningstvättsbrott inom affärsverksamhet, något som är tänkt att slå mot de näringsidkare som låter sin verksamhet användas för penningtvätt.

TT