Talmannen kan stoppa omröstning om brytpunkten

NYHETER

I dag kunde skattebråket få sitt slut.

Men nu väntas talmannen stoppa omröstningen om oppositionens förslag om nej till höjd brytpunkt.

Först missade tre riksdagledamöter att dyka upp till omröstningen.

Nu kan talmannen Per Westerberg (M) sätta stopp för den omröstning som är planerad till klockan 16 i dag efter en utredning från riksdagens kansli.

Den utredning av rättsläget som talmannen har beställt om budgetprocessen anser att "övervägande skäl" talar för att han är skyldig att vägra att ta upp de rödgrönas och SD:s förslag, om att stoppa regeringens sänkning av den statliga skatten för högre avlönade, till votering.

I utredningen som gjorts av riksdagens jurister medges det att frågan om rambeslut om budgeten, och vad ett utskott kan göra efter det att utgiftsramar och beräkning av inkomster är beslutade "är komplex".

Men, heter det: "Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och praxis talar dock övervägande skäl för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 riksdagsordningen. Talmannen är då skyldig att enligt 2 kap. 9 riksdagsordningen vägra att ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag."

Striden skärps

På förmiddagen i dag sitter riksdagens finansutskott i möte. Om talmannen i eftermiddag vägrar att ta upp förslaget om att stoppa sänkningen av den statliga skatten skärps den politiska striden mellan oppositionen och regeringen ytterligare. Det här eftersom oppositionen lär tolka det som att talmannen tagit ställning för regeringen, trots att rättsläget inte är helt klart.

Han går i så fall också emot vad en majoritet av riksdagens ledamöter anser är möjligt.

Socialdemokraternas talesperson i finansutskottet, Fredrik Olovsson, har sagt att han då kommer att gå emot talmannen. Då går frågan vidare till konstitutionsutskottet för uttolkning, men eftersom de rödgröna och SD anser att de handlar enligt reglerna och har majoritet också i KU är frågan snart tillbaka i kammaren för avgörande.

Då kan inte talmannen vägra en gång till.

Oppositionen: "Vi bryr oss inte"

Oppositionen meddelade i dag att man inte kommer att bry sig om juristernas slutsats att initiativet strider mot riksdagsordningen, rapporterar TT.

– Man pekar också på att det finns skäl som talar för, och att det inte finns något uttryckligt förbud, varken i grundlag eller riksdagsordning, säger Fredrik Olovsson.

– Vi ser inte att det här förändrar något i sak, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund.

Samma uppfattning har Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson.

– Utredningen visar att det inte finns något uttryckligt förbud, vare sig i riksdagsordning eller grundlag. Därför menar vi att det går att ställa förslaget, säger hon.

Eftersom även SD:s talesperson håller med, så kommer nu oppositionen att rösta ned talmannen och frågan kommer att hänskjutas till konstitutionsutskottet. Att talmannen därmed körs över, bekymrar inte Sven-Olof Sällström (SD).

– Man kan inte bortse från misstanken att det är talmannens egen partipolitik som skiner igenom, säger han.

TT/Aftonbladet