Så kan Assange slippa bli utlämnad

Publicerad:

NYHETER

LONDON. Utlämningen av Julian Assange kan stoppas – på grund av en felöversättning från franska till engelska.

Det framkom i Supreme Court i London i dag när två av sju domare motsatte sig utlämningen på grund av språkförbistringen.

Julian Assange är misstänkt för ett fall av våldtäkt, två fall av sexuellt ofredande och ett fall av olaga tvång. Brotten ska ha begåtts mot två kvinnor under ett besök i Sverige 2010 och svensk åklagare har begärt honom utlämnad med hjälp av en europeisk arresteringsorder.

Språkförbistring

Argumenteringen i den engelska högsta domstolen, Supreme Court, har rört formuleringen "judicial authority", ungefär domstolsväsende på svenska. I regelverket för den europeiska arresteringsordern står nämligen att den måste utfärdas av just en "judicial authority".

Assanges försvarare har hävdat att det bara kan vara en domstol eller en domare som räknas dit och att en svensk åklagare därför inte har rätt att begära honom utlämnad.

Oeniga

Men i dag meddelade ordföranden i Supreme Court, Lord Philips, att den svenska åklagaren visst måste räknas in i formuleringen "judicial authority" och att Assange därför kan utlämnas till Sverige. Beslutet hade fattats med en majoritet av fem domare mot två som motsatte sig utlämningen.

Lord Philips påtalade att man gått tillbaka till den franska originaltexten kring arresteringsordern och att den franska översättningen av samma begrepp hade en betydligt vidare mening och att man därför måste godkänna den svenska åklagarens begäran.

Samtidigt påtalade han att brittiska parlamentsledamöter som uttalat sig om att "judicial authority" bara kan omfatta domare och domstolar helt enkelt var fel ute.

Men det faktum att två av domarna var oeniga om beslutet får Assanges anhängare att hoppas på att utlämningen ändå kan komma att stoppas.

– En majoritet av domarna tycks ha baserat sitt beslut på en tolkning av Wienkonventionen om traktaträtten. Det har aldrig tagits upp i domstolen och därför har vi heller inte haft möjlighet att argumentera mot det, sa Assanges försvarare Dinah Rose inför rätten.

”Förvånad”

Lord Philips beviljade henne två veckor för att förbereda en invändning mot beslutet.

– Jag är förvånad, säger Wikileaks andreman Kristinn Hrafnsson till Aftonbladet.

– Det verkar ju som att domarna inte är överens med parlamentet om vad som faktiskt stämmer. Där har ni något att skriva om.

– Att domarna inte var överens visar hur viktigt det har varit för Julian Assange att ta detta till Supreme Court. Nu får vi se vad som händer och annars tar vi fallet vidare till Europadomstolen. Vi har redan börjat skissa på överklagan dit, säger dokumentärfilmaren John Pilger som stöttar Assange.

Kan överklaga

Wikileaksgrundarens försvarsadvokat Gareth Peirce säger att man ännu inte bestämt sig för om man ska överklaga till Europadomstolen.

– Det krävs ju något specifikt för att ta det till Europa. Det vore förhastat att uttala sig om det riktigt än. Först måste vi se vilka argument vi har, säger hon.

Om Supreme Court väljer att avvisa försvarets invändning mot utlämningsbeslutet kommer Assanges team ha ytterligare sju dagar på sig att lämna in en överklagan till Europadomstolen.

Publicerad: