Fler tjejer anmäler sexism på nätet

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Trakasserier på sociala medier är ett outforskat område, menar Ulf Dalquist, verksamhetschef för forskning och omvärldsanalys vid Statens medieråd.

avTT

NYHETER

Allt fler ungdomar anmäler hot och hat på sociala medier. Främst handlar det om tjejer som vittnar om sexuella trakasserier eller sexism, visar undersökningar av Statens medieråd.

Medierådet har gjort två statistiska datainsamlingar. Hösten 2016 uppgav 8 procent att de anmält någon form av hot och hat riktad mot dem själva, motsvarande andel i höstas låg på 14 procent.

Majoriteten från tjejer

Anmälningar som gäller sexism eller sexuella trakasserier är den kategori som ökat mest där 83 procent kommer från tjejer.

– Det var i samma veva som metoo slog igenom och vi misstänker att det har med det att göra. Men det betyder inte alls att man reagerar på vad som helst – utan tvärtom att man kanske nu fått den styrkan som krävs för att anmäla, säger Ulf Dalquist, verksamhetschef för forskning och omvärldsanalys vid Statens medieråd.

Samtidigt har det varit svårt att avgöra allvarlighetsgraden i anmälningarna, om anmälningarna ens varit befogade.

Outforskat område

Undersökningarna bygger på enkätsvar från ungdomar 15-18 år där de svarande öppet fått redovisa vad det hela handlat om. Merparten av beskrivningarna är mycket korta utan någon vidare förklaring.

– Om man skriver att "jag har blivit kränkt", då vet vi egentligen inte vad anmälan gäller. I mer än 50 procent av fallen går det inte att dra några slutsatser alls. Huruvida man blivit kränkt är också en väldigt subjektiv fråga, säger Ulf Dalquist som efterfrågar mer forskning.

– Sociala medier är inte så duktiga på att redovisa vad som faktiskt händer där. Men vi vet ju att det förekommer skit på samma sätt som det gör i verkliga livet. Det är ett dåligt utforskat område.