Nya sexualbrottslag gäller från i sommar

Av:  TT

Riksdagen har beslutat om den nya sexualbrottslagstiftningen. Arkivbild.
Riksdagen har beslutat om den nya sexualbrottslagstiftningen. Arkivbild.

Riksdagen har klubbat igenom den nya sexualbrottslagen.

Från första juli blir det olagligt att ha sex med någon som inte uttryckligen visat samtycke.

Lagen innebär att gränsen för vad som är straffbart går vid om deltagande i sex är frivilligt. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att kunna dömas till våldtäkt.

Vid bedömningen av om deltagande är frivilligt eller inte ska domstolen särskilt beakta om frivillighet kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Om det uppstår osäkerhet får gärningsmannen förvissa sig om att deltagande är frivilligt, står det i regeringens underlag till lagen.

Slut med synsättet

I debatten som föregick beslutet påpekade Vänsterpartiets ledamot Linda Snekker att det nu blir ett brott oavsett om mannen insett eller inte att kvinnan inte samtyckt.

– Det är slut med synsättet att det är så himla synd om mannen och att det är så svårt att göra rätt, sade hon.

I den nya sexualbrottslagen införs ett nytt brott, oaktsam våldtäkt. Det innebär att gärningsmannen kan dömas för våldtäkt även om denne inte hade ett sådant uppsåt.

– Det här är bara ett steg av många för att nå målet att varje människas sexualitet respekteras fullt ut, sade Liberalernas Maria Arnholm i debatten.

Straff höjs

Hon tror att oaktsamhetsbrottet kan bli den paragraf i lagen som leder till fler våldtäktsdomar.

Samtliga partier står bakom den nya sexualbrottslagstiftningen.

Lagen innebär också att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Riksdagen uppmanar också regeringen att lägga förslag om att straffminimum för våldtäkt av normalgraden bör höjas från två och tre år.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ämnen i artikeln