Nytt lagförslag kan stoppa äldre förare

NYHETER

Läkare bör få större ansvar att stoppa olämpliga förare, fämst äldre personer. Det menar Vägverket, som i december förra året lämnade ett lagförslag till regeringen. Förslaget ligger nu på remiss.

- Det handlar om att stoppa förare som på grund av sjukdom inte är lämpliga bilförare. När det gäller vissa sjukdomar saknas insikt om den bristande körförmågan, säger Lars Englund som är chefsläkare vid Vägverket. Han betonar läkarnas ansvar.

- En del läkare vill inte stöta sig med patienten och tar därför inte diskussionen. En del i förslaget är därför att läkare som underlåter att vidta åtgärder mot en klart olämplig bilförare ska kunna anmälas till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Anna Lindström