Norska hjälparbetare attackerade

NYHETER

Biståndsarbetet i Sudan avbryts efter stenkastning

Köpenhamn

Norska biståndsorganisationer avbröt på torsdagen allt arbete i Sudan sedan unga muslimer kastat sten på norska hjälparbetares bilar.

Stenkastningen var en protest mot de danska teckningarna av profeten Muhammed.

Beslutet fattades av ledningarna för de båda biståndsorganisationerna Flyktinghjälpen och Kyrkans Nödhjälp i Norge.

Organisationerna inställde allt arbete i Sudan fram till måndag, då situationen ska utvärderas på nytt. De vidtog samtidigt extra säkerhetsåtgärder för sina omkring 400 medarbetare.

Ett hundratal unga sudaneser deltog i angreppet mot hjälporganisationernas fordon, varav några fordon tillhörde en dansk biståndsorganisation verksam i Darfur.

- De ropade slagord och kastade sten mot bilarna och mot den byggnad där biståndsorganisationer håller till, sade Atle Sommerfeldt, generalsekreterare för den norska Kyrkans Nödhjälp till Ritzau.

Dansk opinion

i Danmark har debatten om Jyllands-Postens Muhammed-teckningar gett Dansk Folkeparti vind i seglen.

I en opinionsundersökning som Greens Analyseinstitut gjort för Dagbladet Börsens räkning stöds partiet av 14,5 procent av väljarna. Det är den högsta siffran på fem år och en ökning från januari månads 12,1 procent, skriver tidningen.

Mätningen genomfördes den 31 januari och den 1 februari, när debatten om teckningarna fyllde medierna, och omfattar 1 033 personer.

Debatten har kostat en del för socialdemokraterna som gått tillbaka från 27,3 procent i januari till 23,6 i den senaste mätningen.

Tillbakagången beror, enligt lektor Lars Bille vid institutet för statskunskap vid Köpenhamns universitet, på den utrikespolitiska kris som lett till en polarisering av de danska väljarna.

Imam förtydligar

Den danske imamen Abu Laban, ledare för Islamisk Trossamfund, förnekar att han i en intervju med den arabiska tv-kanalen al-Jazira skulle ha sagt att han gläder sig åt den bojkott av danska varor som följde på Jyllands-Postens publicering.

"Om muslimska regeringar vill bojkotta danska produkter så är det upp till dem att göra det. Och om muslimska individer önskar att göra detsamma, så kommer jag att vara glad över att se deras stöd till profeten Muhammeds ställning. Min beundran gäller stödet som ett förhållningssätt och inte själva bojkotten", skriver Abu Laban i ett pressmeddelande på torsdagen.

TT-Ritzau