Bevisen håller inte

NYHETER

Aftonbladets Peter Kadhammar om Connex anklagelser mot Per Johansson

Foto: TUNNA BEVIS Aftonbladets Peter Kadhammar har tagit del av de sju A4-sidor som personalchefen på Connex, Beata Hammarskiöld, lämnat över som bevis på att sparkade Per Johansson varit illojal mot företaget.

När Beata Hammarskiöld, personalchef på Connex, mötte företrädare för fackförbundet Seko i torsdags överlämnade hon sju A4-papper som skulle bevisa att klubbordföranden Per Johansson varit illojal mot företaget.

De fackliga representanterna med ombudsmannen P?O Fällman i spetsen bläddrade igenom den tunna bunten. De förstod ingenting.

Var det för dessa papper som Connex ville dra på sig ett rykte av att jaga fackligt aktiva, att dra på sig vilda strejker som lamslår Stockholmstrafiken, att dra på sig inte bara den svenska utan även den internationella fackföreningsrörelsens vrede? På gatan utanför skanderade demonstranter:

Vi vill ha Pelle kvar! Vi vill ha Pelle kvar!

Fem A4-sidor var ett svar som Johansson hade skrivit på ett personalmeddelande från företaget.

En sida var ett pressmeddelande från Sekos klubb 119, där Johansson är ordförande.

Hård ton i formuleringarna

Det sista papperet var en rundskrivelse till anställda på Connex.

I går eftermiddag fick jag tillgång till de sju papperen.

Inte heller jag kunde förstå hur de kan ligga till grund för att avskeda någon, allra minst en fackligt förtroendevald.

Visst är det en hård ton i formuleringarna. Om divisionschefen Torborg Chetkovich skriver Johansson:

”Det är verkligen sorgligt att se en så hög chef sänka sig till rena lögner.”

”Skandalerna växer”

I pressmeddelandet, daterat 21 september i år, skriver Johansson att ”skandalerna växer för varje dag i tunnelbanan”.

Exempel:

? SL (Storstockholms lokaltrafik) och Connex har lagt ner utredningen efter dödsolyckan på Rådmansgatan (då en 87-årig man fastnade i tågdörrar) utan åtgärder.

?SL och Connex väljer att trafiksätta tåg som de inte vet varför de brinner.

I det sista papperet, daterat 18 mars, skriver Johansson bland annat:

”Connex klarar inte att motivera sin personal, de klarar bara av att piska sin personal.”

Per Johansson är inte en arbetsgivares dröm om en lugn motpart. Men illojalitet brukar betyda att en person har avslöjat företagshemligheter eller saboterat.

Något sådant kan åtminstone inte jag se i papperen.

Per Johansson domderar, men han domderar om säkerheten i tunnelbanan där han anser att Connex fuskar.

Jag ringde Beata Hammarskiöld och frågade var illojaliteten fanns i dessa sju papper. Hon sa:

– Man har naturligtvis rätt att framföra kritik, men den ska framföras till företaget för att åstadkomma förbättring. Om man direkt går ut externt överskrider man kritikrätten.

”Vilseledande uppgifter”

Men det finns mer, enligt Hammarskiöld. Per Johansson har framfört ”vilseledande uppgifter”. Vilka dessa är ville hon inte säga, men hon sa att uppgifter som inte är sanna skadar företaget.

Dessutom, sa hon, har Johansson ett sätt som är ”besvärligt”. Personalledare, enhetschefer, trafikledningschefer och andra känner obehag inför Per Johansson.

Han har inte bättrat sig trots muntliga tillsägelser.

Alltså får Johansson sparken.

Connex motiveringar gör avskedandet till en angelägenhet för fler än företagets anställda och resenärerna i tunnelbanan.

Demokrati

Vem har rätt att definiera sanningen?

Finns det bara en sanning?

Är det skäl för avsked om företagsledningen anser att man framför felaktig kritik?

I skrivelsen den 18 mars skriver Per Johansson:

”Connex anser sig ha rätt att styra dina åsikter. Och om du har åsikter som går emot Connex intressen så hotas du med repressalier ? Vårt svar är att Connex och dess lakejer inte fattat att det finns demokrati och att rätten att uttrycka en åsikt är grundlagsskyddad.”

Men där, om någonstans, tycks Per Johansson verkligen haft fel.

Peter Kadhammar