”Jag är glad att få reda ut det här”

NYHETER

Laila Freivalds först ut i KU idag

Utrikesminister Laila Freivalds inledde med att förklara att UD före flodvågen 26 december 2004 hade fungerat väl när det gäller att hantera kriser.

Tsunamin i Sydostasien var dock inte lik någon tidigare kris.

– Det var ett mardrömsscenario som ingen hade förutsett, sade Freivalds.

Foto: Laila Freivalds under utfrågningen i KU.

Utrikesministern hävdade att organisationen fungerade, men att den var underdimensionerad.

– Det fördröjde insatserna och gjorde att människor fick lida extra, sade utrikesministern.

– Detta är verkligen det som jag och mina medarbetare beklagar oerhört djupt, just detta extra lidande.

Freivalds berättade att hon ägnat det gångna året till att förstärka UD:s förmåga att hantera stora kriser.

Diskuterade inte svenskar i kris utomlands

Folkpartiets Jan Ertsborn frågade om det på UD under Freivalds tid förekommit diskussioner om hur man ska hjälpa svenskar i kris i utlandet.

- Alla diskussioner av den typen har handlat om hjälp i Sverige vid till exempel flyktingströmmar, svarade Freivalds.

Jan Ertsborn tog också upp frågan om varför Laila Freivalds inte lyssnat på nyheterna på annandagen.

- Jag är tacksam över att att få reda ut det, sa Leila Freivalds.

Jobbade på julafton

- Jag hade arbetat med ett konsulärt ärende på julafton som engagerat mig mycket. Just på julafton kulminerade det och det finns också konsekvenser på juldagen.

Sedan, förklarar Laila Freivalds, ville hon visa familjen att den inte alltid kom i andra hand.

- Så under annandagen följde jag inte medierna.

Rutiner fungerade inte

Kd:s Peter Althin tog också upp frågan om hur utrikesministern kunde missa den massiva information som redan på annandagen fanns om katastrofen.

Laila Freivalds säger att det finns rutiner för hur hon ska informeras eftersom hon befinner sig på resa 150 dagar under året.

Hon sade att den information hon fick var att organisationen fungerade, att beredskapsplanen var i gång.

– Jag upplevde inte att jag behövde söka information. Jag litar till hundra procent på min organisation, sade hon.

Vill inte kritisera medarbetare

- Men det fungerade inte. Organisationen drabbades av en konflikt som den inte hade nog kapacitet att hantera.

Miljöpartiets Gustav Fridolin frågade om Laila Freivalds hade skäl att rikta kritik mot någon enskild medarbetare på UD.

- Jag tycker det är svårt att kritisera människor som gör sitt bästa efter förmåga, sa hon.

- Men jag hade önskat att alla kunnat göra mer, inklusive jag själv.

Se de viktigaste delarna

Lyssna på hela förhöret med Freivalds

Simone Söderhjelm, TT