Iran trotsar omvärlden och anrikar uran

NYHETER

Kan producera bränsle till kärnkraftverk – eller kärnvapen

Iran fortsätter att trotsa omvärlden. Samstämmiga diplomatkällor uppgav på måndagen att Iran åter har börjat anrika uran, om än i liten skala. Processen kan producera bränsle till kärnkraftverk - eller kärnvapen.

Enligt flera nyhetsbyråer har iranierna börjat ladda tre centrifuger med gasen uranhexafluorid, ur vilken det anrikade uranet utvinns.

Det ska ha skett på en försöksanläggning i Natanz. Den är alltför liten för att producera användbara mängder anrikat uran - för det krävs hundratals centrifuger - men tilltaget väcker stark oro i omvärlden.

Regimen i Teheran visar återigen att den går sin egen väg och trotsar världssamfundets krav.

- Irans folk har stått på egna ben genom historien och har gått framåt trots sina fienders onda avsikter, sade president Mahmoud Ahmadinejad i en intervju som tidningen USA Today publicerade på måndagen.

Väntat

Måndagens besked var ingen överraskning. Iran sade att anrikningen skulle återupptas efter det att FN:s atomenergiorgan IAEA för drygt en vecka sedan röstade för att föra frågan om Irans atomprogram till säkerhetsrådet.

Omvärlden - med Tyskland, Storbritannien och Frankrike, som gemensamt kallas EU 3, i spetsen - har försökt förmå den islamiska republiken att överge sina nukleära ambitioner.

Iran säger sig enbart vara ute efter fredlig kärnkraft, men många - främst USA och Israel - tvivlar och tror att kärnvapen är målet.

Samtalen mellan Iran och EU 3 har kollapsat, och Rysslands försök att ingripa tycks också misslyckas. På torsdag var samtal planerade mellan Teheran och Moskva om en kompromiss, som gick ut på att den iranska anrikningen skulle ske på rysk mark, men på måndagen meddelade Iran att samtalen har skjutits upp på obestämd tid.

Sanktioner

Som nästa steg ska IAEA ta upp frågan igen om tre veckor, sedan är det dags för FN:s säkerhetsråd att agera. Sanktioner är en möjlighet, men vetobeväpnade Kina och Ryssland är kallsinniga.

Iran har rätt enligt internationella avtal att anrika uran och skaffa sig kärnkraft, men misstankarna mot Teheran späs på av att regimen dolde sitt atomarbete i 20 år.

Att den nye presidenten Mahmoud Ahmadinejad nyligen sade att Israel borde "utplånas från kartan" dämpar inte nervositeten i Jerusalem och Washington.

I Iran och arabvärlden anklagar många väst för dubbelmoral i frågan: Det är ett välkänt om än inte officiellt bekräftat faktum att Israel förfogar över en betydande kärnvapenarsenal.

Fakta/ Irans kärnprogram

Tomas Härenstam/TT