– Jag ser inte politik som en karriär

NYHETER

Läs chattet med Grön ungdoms Alexander Chamberland

   Alexander Chamberland säger: Hejsan! Nu är jag här!

Kaj säger: Är trängselförsöket i Sthlm lyckat tycker du?

   Alexander Chamberland säger: Absolut! Vad det har inneburit är att trafiken med bensindrivna bilar (bilar som går på miljövänliga bränslen betalar inte trängselskatten) minskat med 25 procent och att fler har åkt kollektivt. Detta är nödvändigt för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Dessutom är det så att pengarna från trängselavgifterna går till kollektivtrafiken, så att vi kan göra den billigare och effektivare!

Anders säger: En ny värld låter som en utopi, som Jehovas vittnen. Kan vi verkligen bygga en sådan?

   Alexander Chamberland säger: Förstår inte riktigt jämförelsen med Jehovas vittnen. Alla partier och folkrörelser vill ju att samhället ska förändras. Och visst går det att förändra, jag menar att det är nödvändigt med tanke på att 800 miljoner människor lever på svältgränsen, jordens resurser håller på att utarmas och att vi lever i en så pass kallt samhällsklimat att apatiska flyktingbarn avvisas.

Chriz säger: Hej Alexander! Hur vill ni skapa fler jobb?

   Alexander Chamberland säger: Exempelvis genom att satsa på småföretag, göra det billigare för dem att anställa. Satsa på fler jobb inom skolan och vården (vi vill ha 40 000 nya jobb i den offentliga sektorn), samt en arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning leder till ökad livskvalitet och att man kan dela på jobben. I Tyskland skapades 1 miljon nya arbetstillfällen inom industrin, då man säkte arbetstiden till 35 timmar i veckan.

Ludvig Lindström säger: Hur lång tid tror du det kommer att ta innan vi ser på djurs lidande lika allvarligt som på människors?

   Alexander Chamberland säger: Oj, det är en himla svår fråga. Dock är pälsfarmningsförbudet ett steg på vägen mot ett samhälle där vi faktiskt tar djurrättsfrågan på allvar. Det innebär att man säger att man inte tycker att det är rätt att 60-70 minkar plågas och slaktas för att bli en pälskappa, när det ju finns alternativ. Att djur ska ha rättigheter bör vara en självklarhet och i framtiden tror jag att det kommer att bli så.

Change_girl säger: Har du något tips om hur jag kan påverka "människor som inte lyssnar" om hur vårt levnadssätt är ohållbart etc.?

   Alexander Chamberland säger: Genom att berätta om hur det verkligen ser ut i samhället och få folk att vidga sina vyer. Jag tror på ett samhälle där vi faktiskt solidariserar oss med andra oavsett hur mycket vi själva som individer vinner på det. Ett första steg kan vara att uppmana andra människor att börja handla ekologiska och rättvisemärkta produkter och berätta om hur man som individ då hjälper till att skapa en värld där människor slipper leva på svältlöner och där man inte lever på ett sätt som gör att livsförutsättningar för framtida generationer förstörs.

mantz säger: varför ska vi ta hand om djuren när vi inte ens kan ta hand om våra medmänniskor?

   Alexander Chamberland säger: Jag menar att det hänger ihop. De flesta människor som är aktiva i djurrättsfrågor är också aktiva i frågor om mänskliga rättigheter, samma sak gäller mig. Jag brinner främst för frågor som global rättvisa, djurrätt, jämställdhet och kampen mot hemlöshet. I en värld där vi tar hänsyn till de som är förtryckta, ska även djuren värnas om och respekteras.

Julia säger: Vad vill du ha uppnått i din politiska karriär? Är du singel? kramar

   Alexander Chamberland säger: Jag ser inte politik som en karriär. Partipolitik kommer jag bara syssla med under en liten tid av mitt liv. Jag vill liksom inte sitta i riksdagen från det att jag är 25 till det att jag är 60, det är mycket viktigare att släppa fram nya engagerade krafter. Det som jag främst vill uppnå är en allmän medvetandeförändring och Nollsvält, ekologisk hållbarhet, samt ett samhälle där makten finns nära människor. Och till sist ett samhälle där alla människor tänker på hur deras livsstil påverkar andra. Alltså är det rätt mycket jag vill uppnå, men man ska ju ha stora visioner ;-)

   Alexander Chamberland säger: Och ja, jag är singel.

   Alexander Chamberland säger: ;-)

nizan säger: Vilken fråga tycker du är viktigast inför valet?

   Alexander Chamberland säger: Det är svårt att nämna enbart en. Personligen tänker jag främst på fyra frågor. 1. Jämställda löner, då det är helt sjukt att kvinnor tjänar mindre än män bara för att de är kvinnor 2. Rättvis handel - då vi måste bekämpa de strukturer som gör att fattiga länder sugs ut 3. En aktiv integrationspolitik - då vi måste skapa ett samhälle där svenskar och invandrare möts (ett brytande av bostadssegregationen och tuffare lagar mot diskriminering på arbetsmarknaden behövs). 4. Mer resurser till alternativ till djurförsök.

Rödgrön säger: På vilket sätt är det försvarbart att som miljöpartist verka för en avveckling av den svenska kärnkraften, som innebär att vi måste importera mer el från utländska kraftverk, vilka dels underhålls sämre, är äldre och följaktligen mer riskabla, samt i praktiken förorenar långt mer än en svensk kärnkraft skulle göra?

   Alexander Chamberland säger: Fast vi vill ersätta kärnkraften inom en 10-årsperiod med el producerad i främst Sverige. Det handlar om att bygga ut solceller, vindkraftverk och biokraftvärme, samt om att energieffektivisera. I Tyskland produceras energi från enbart vindkraftverk motsvarande 7 kärnkraftreaktorer och vi vill ersätta kärnkraften med mer än bara vindkraft. Anledningen som kärnkraften måste bort är att uranbrytningen innebär att många i fattiga länder får hälsoproblem som cancer och att avfallet från kärnkraften är livsfarligt i 100-tusentals år.

Johan säger: Vad anser du om Ohly:s utspel om att de kräver en ministerpost om socialdemokraterna vinner valet?

   Alexander Chamberland säger: Jag tänker såhär. Att det är en självklarhet att regeringen ska bestå av de partier som fått stöd från en majoritet av väljarna. Det orimliga är egentligen att socialdemokraterna lägger beslag på alla ministerposter trots att de bara har 35-40 procent av väljarna bakom sig. En majoritetsregering är ett måste.

unsc säger: Vad tycker du om Sverigedemokraterna?

   Alexander Chamberland säger: Jag tycker extremt illa om dem och det skrämmande är att de idag försöker bli rumsrena. Men ett främlingsfientligt ska aldrig bli rumsrent och det är viktigt att vi aktivt visar motstånd mot alla former av främlingsfientlighet. Även den främlingsfientlighet som finns i Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Anders säger: Varför är det så svårt för yngre att syns i arbetslivet, och i politiken?

   Alexander Chamberland säger: Jag tror att det beror på för lite inflytande. Många unga är bara aktiva i ungdomsförbunden och inte i moderpartierna, vilket gör att många unga hamnar utanför de beslutande församlingarna. Därför måste ungdomsförbunden och moderpartierna integreras mer med varandra så att ungas kompetens tas till vara. Så är det rätt så mycket inom Grön Ungdom/mp. Sedan tycker jag också att ungas inflytande måste öka genom att sänka rösträttsåldern till 16 år. När man prövade det i olika regioner i Tyskland var resultatet lyckat. Bland de mellan 16-18 år var det ett högt valdeltagande, få röstade på vänstextrema eller högerextrema partier och få röstade som - eller tvärtemot - sina föräldrar. Ungdomar är tillräckligt kompetenta för att ta ställning till vilka som ska få styra vårt land och deras perspektiv måste framgå mycket mycket mer!

GrönUngdom :D säger: Skulle du ändra på någonting om de var du som bestämmde i Sverige?

   Alexander Chamberland säger: Herregud ja =). Exempelvis skulle kollektivtrafiken satsas på mycket mer, på sikt vara avgiftsfri. Vi skulle ha ett månkulturellt samhälle PÅ RIKTIGT. Sverige skulle vara modiga och ta kraftfullt ställning mot USA:s krig mot Irak, samt bilda allianser med fattiga länder på internationella toppmöten. Och vi skulle ha en miljöpolitik som gör att barn och barnbarn faktiskt kommer att kunna leva här. Ekologisk mat skulle momsbefrias och miljövänliga bränslen skulle gynnas. Sverige skulle helt enkelt vara ett föregångsland som vågade säga ifrån mot förtryck och samtidigt också vara ett land som tog ansvar för framtiden.

   Alexander Chamberland säger: Tack så mycket och gå gärna in på www.gronungdom.se om ni vill ha mer information. Inget skulle göra mig gladare än om ni valde att engagera er, inte nödvändigtvis i mp. För det är det som krävs om en förändring ska bli möjlig. Glöm inte det!

   Alexander Chamberland säger: Tre andra organisationer som är väl värda att kolla in: www.mjv.se, www.djurensratt.se, www.attac.se

   Alexander Chamberland säger: Också får jag inte glömma ingen människa är illegal: www.ingenillegal.org

Läs mer