– Svenska väljare brukar taktikrösta

NYHETER

Statsvetaren Henrik Oscarsson chattade om enfrågepartier, valstrategier och höstens riksdagsval

   Henrik Oscarsson säger: Nu är jag på plats!

besserwisser säger: vad har hänt? jag trodde unga väljare var mer lagda åt vänster

   Henrik Oscarsson säger: flera oberoende undersökningar visar att vänstervinden vi haft i ungdomsgruppen sedan 1995 nu har brutits.

Viktor säger: Varför vinner SD framgångar just i denna tid?

   Henrik Oscarsson säger: min analys är att det handlar om att man lyckas ta tillvara de väldigt starka motkrafter som skapas av utvecklingen mot globalisering och multikulturalism

Per säger: Kan det bli en parlamentarisk revolution i höst, då flera etablerade partier byts ut mot nya? Vad skulle det innebära för svensk politik med sådana kraftiga förändringar?

   Henrik Oscarsson säger: Nej. Små partier brukar ha väldigt svårt att vinna framgångar i val som är väldigt spännande och där det finns tydliga alternativ. De flesta bedömare tror att årets val blir väldigt jämnt och spännande. Det minskar sannolikheten för att vi får se nya partier i riksdagen.

andragångsväljare säger: vilka strategier bör C och KD vidta i syfte att röstmaximera bland unga väljare?

   Henrik Oscarsson säger: Hmmm. Centerpartiet och kristdemokraterna är starkast på landsbygden. En strategi är att satsa på att kampanja bland medborgarna på platser där man redan är starka.

Hannes säger: finns det några tecken på att KD, C, MP eller V kan trilla ur riksdagen i höstens val?

   Henrik Oscarsson säger: Svenska väljare brukar stödrösta på partier som riskerar att åka ur. Miljöpartiet (2002), Kristdemokraterna (1994) och vänsterpartiet kommunisterna (under 1980-talet) hade inte klarat spärren utan taktikröstande väljare.

Peter säger: Finns det exempel på "enfrågepartier" som lyckas ute i Europa. Tänker främst på PP

   Henrik Oscarsson säger: Finns det egentligen några enfrågepartier, har jag alltid undrat?

Anonym säger: Finns det en rilmlig chans att piratpartiet kommer med i riksdagen? Skulle dom då kunna förändra något?

   Henrik Oscarsson säger: Nej. Piratpartiet saknar helt den organisation, ideologi och resurser som krävs för att ta sig in i riksdagen - särskilt i ett läge där frågan om regeringsmakten helt kommer att dominera dagordningen. Men PP tvingar förstås alla partier att argumentera i äganderättfrågor.

andragångsväljare säger: bör man se SD:s framgångar som en direkt motreaktion mot globaliseringen & europeiseringen?

   Henrik Oscarsson säger: SD bygger upp mycket av sin argumentation på hotbilder som har att göra med mångkulturella samhällets genomslag, kärnfamiljens sönderfall och hotet från globalisering och inte minst organiserad brottslighet. Motkrafterna är starka, väcker våra rädslor och värda att ta på allvar.

Sasha säger: Hej! Många ungdomsförbund vägrar ställa upp mot sverigedemokraterna i skoldebatter, är detta bra eller ska man ta debatten mot dem? De fick ju lite skrämmande högt resultat i Ungt Val, men det kanske är missvisande?

   Henrik Oscarsson säger: Två frågor i en: 1) Det är fel att inte ta debatten. Vi vet från storskaliga experiment att kunskap och information har stora effekter just på frågor som rör brott och straff och intolerans mot flyktingar och invandring. Ju mer informerad man blir, och ju mer man samtalar med experter och andra medborgare, desto mer liberal blir man i sådana frågor. 2) Ungt val har flera brister som vi får anledning att återkomma till.

andragångsväljare säger: varför har vi ej statsministerval i sverige?

   Henrik Oscarsson säger: Finns bara ett land där man har direktvald statsminister - Israel. Milt uttryckt har det inte fungerat särskilt bra. Det brukar användas som ett avskräckande exempel i statsvetenskapliga litteraturen. Huvudargumentet emot är att det sätter det parlamentariska systemet ur funktion.

André Assarsson säger: Hur mycket påverkar skandaler väljarna? Straffar inte sig (s) beteende?

   Henrik Oscarsson säger: Det är svårt att belägga direkta opinionseffekter av enskilda skandaler. De fungerar som droppen som urholkar stenen. Skandalerna slår inte så mycket på enskilda partier utan slår direkt på medborgarnas förtroende för de förtroendevalda och för det demokratiska systemet.

Hejaheja säger: Varför bryr sig partierna så lite om ungdomsfrågor?

   Henrik Oscarsson säger: Förstagångsväljare (18-22 år) utgör endast 6 procent av väljarkåren. Barnfamiljerna är omkring 35 procent och pensionerna drygt 20 procent. Dessutom kan man fråga sig om det finns ungdomsfrågor. I våra undersökningar brukar det skilja relativt lite mellan generationerna när det gäller vilka samhällsproblem som är viktiga.

Peter säger: Varför får inte Fi fler röster? När det startades så visade ju flera polls på diverse tidningar att flera "kunde tänka sig att rösta på ett feministiskt parti". Vad har de misslyckats med?

   Henrik Oscarsson säger: Fi var nyhetens behag under förra våren. Sedan dess har man arbetat mer i skymundan av massmedierna. Vi får nog vänta till valrörelsens inledning innan vi får se mer av fi igen. Det krävs något alldeles extra för att partiet skall kunna väcka uppmärksamhet från Almedalen och framåt.

Marcus säger: Tror du att riksdagspartierna kommer våga diskutera invandring nu?

   Henrik Oscarsson säger: Integrationspolitik är förmodligen det svåraste politikområdet av dem alla. Det är dags att våra förtroendevalda använder sin kompetens för att utveckla en fungerande integrationspolitik.

Per säger: Läste en gammal intervju med dig i DI, anser du fortfarande att Junilistan har stor chans att komma in i riksdagen?

   Henrik Oscarsson säger: Åsiktsmässigt speglar junilistan en mycket stor grupp medborgare i Sverige. Problemet är att våra riksdagsvalrörelser nästan inte alls handlar om EU-frågor. Därför kommer junilistan att få mycket tufft att ta sig in i riksdagen.

Frida säger: Varför talas det alltid i debatterna om att unga inte är intresserade av politik? Det är ju PARTIPOLITIK som de inte är intresserade av!

   Henrik Oscarsson säger: Det undrar jag med. Svenska ungdomar tillhör tillsammans med de norska och holländska ungdomarna Europas mest politiskt intresserade. Och intresset har ökat sedan 1988 framför allt bland tjejer. Partipolitiskt arbete är tyvärr inte så hett just nu.

Peter säger: Vilket av partierna utanför riksdagen har störst chans att komma med i höst?

   Henrik Oscarsson säger: Skall man gå på de senaste valresultaten är det Sverigedemokraterna (1,3 procent 2002). Kikar man på de senaste stora partisympatiundersökningarna från SCB är det junilistan, följt av fi och sedan sverigedemokraterna.

ung med pung säger: Det brukar heta att plånboksfrågor avgör det riktiga valet - här känns det som om det är annat som styr hur vi unga röstat??

vad säger du om det?

   Henrik Oscarsson säger: det är en myt att vår egen plånbok är avgörande för partivalet. Betydligt viktigare är hur vi uppfattar att landets ekonomi sköts. (se t ex boken "Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år")

afraid_for_sd säger: Hur tusan kan det komma sig att SD är tredje största parti bland sveriges ungdomar?

   Henrik Oscarsson säger: ungt val-omröstningen omfattar inte alla ungdomar i åldersgruppen 18-22. Dessutom har ungdomarna "röstat" under en period som inte liknar ett vanligt riksdagsval. Mycket talar för att skattningen av sverigedemokraternas andel är överskattad. I våra undersökningar är motsvarande andel 1,5 procent. I SCB/PSU hade SD inte mer än 0,5 procent i november.

Sasha säger: Men om man nu släpper in Sd i skoldebatterna, ska man då ta in kommunister, syndikalister osv? Går man över spärren och tar in partier som inte sitter i riksdagen idag kanske det slutar med att andra "icke-demokratiska" organisationer finns med?

   Henrik Oscarsson säger: här sätter man press på de etablerade partierna att vara synliga på platser där ungdomar finns. Skolan är en mycket bra plats för politiska diskussioner.

Moderator säger: Nu kommer sista frågan

Anonym säger: är det inte tråkigt med politik?

   Henrik Oscarsson säger: Politik handlar om att fördela värden på ett rimligt sätt. Vi har ett samhälle ihop. Politik är det som gör att samhället inte bryter ihop. Jag kan inte tänka mig något mer angeläget.

Läs mer