Ett 30-tal skadade till sjukhus i Sverige

NYHETER

Drygt 12000 skandinaver nu hemma från Thailand

De två ambulansflygplanen med skadade svenskar från Thailand landade tidigt på nyårsdagen på Arlanda. Dessutom anlände ytterligare evakueringsplan under dagen. Ett 30-tal personer fördes till sjukhus i Stockholm och andra län.

Två ambulansflygplan med skadade svenskar från Thailand landade tidigt på nyårsdagen på Arlanda.

Antalet skadade var färre än väntat och Socialstyrelsen bedömer att sjukvården klarar att ta hand om alla katastrofdrabbade med kroppsskador.

Ambulansplanen hade med sig drygt 70 bårburna passagerare när de tog mark på Arlanda klockan fyra respektive halv fem på lördagsmorgonen. Av dessa fördes 25 vidare till sjukhus i Stockholms län och ett tiotal till närliggande län.

– Det var få svårt fysiskt sjuka. Det medicinska läget är under kontroll, säger biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt, som övervakade mottagandet på Arlanda under nyårsnatten. De vanligaste fysiska skadorna var frakturer, sårskador och infektioner.

Färre skadade än väntat

Sjukhusen har hög beredskap men tillströmningen av patienter blev lägre än väntat, enligt chefsläkarna på Danderyds sjukhus och Capio S:t Göran.

– Vi tog emot tolv patienter och samtliga lades in. Två ligger kvar på intensivvårdsavdelningen och mår förhållandevis väl, säger Gunnar Johansson, tillförordnad chefsläkare på Capio S:t Göran.

Enligt Bo Ringertz, chefsläkare på Karolinska sjukhuset, kan mottagandet bli lättare än befarat då inga patienter hittills visat spår av den fruktade sjukhussjukan.

Sedan 28 december har sjukhusen i Stockholms län tagit emot 123 skadade svenskar. Även andra landsting har tagit emot skadade. Hur många som totalt sett är inlagda på Sveriges sjukhus är ännu oklart. Men Socialstyrelsen räknar med att ha en övergripande bild på söndagen, enligt myndighetens presstjänst. Socialstyrelsen bedömer dock att den svenska sjukvården klarar av att ta hand om alla svenskar med kroppsskador.

12000 har återvänt

Enligt Rikspolisstyrelsen hade drygt 12000 skandinaver återvänt från Thailand på lördagskvällen, ungefär 95 procent uppskattades vara svenskar. Förutom på Arlanda finns hjälpande kristeam även på sex andra svenska flygplatser. Svensk sjukvårdspersonal finns också på flygplatserna i Köpenhamn och Oslo, enligt Socialstyrelsen.

På nyårsdagen, vid niotiden på kvällen, hade drygt tusen återvändande svenskar landat på Arlanda, enligt Luftfartsverket. De kom dels med de speciella evakueringsplan som satts in, men också med hjälp av reguljära flyg via Frankfurt, Wien och Köpenhamn.

Även på söndag väntar sig Luftfartsverket en strid ström av plan från katastrofens Asien till Sverige.

Joakim Adler/TT