Kaos när EU-parlamentet röstade ja till konstitutionen

1 av 2 | Foto: Brittisk ilska.
NYHETER

Under kaotiska former röstade EU-parlamentet igår ja till förslaget till ny konstitution för Europeiska unionen.

Polska ledamöter hävdade på plakat att konstitutionen blir EU:s död, andra påpekade att de inte stödde förslaget med sitt namn, medan många som röstade ja viftade med små EU-flaggor.

500 röstade ja, 137 röstade nej och 40 avstod. Av de 19 svenska ledamöterna röstade sju nej; junilistan, vänsterpartiet, miljöpartiet och Anna Hedh (s).

Med den nya grundlagen minskas de enskilda medlemsländernas vetorätt och parlamentet får större inflytande. Arbetet ska ledas av en president som väljs av medlemsländernas statsministrar, en ny utrikesminister ska vara unionens ansikte i världspolitiken. För att ett majoritetsbeslut ska kunna fattas krävs att minst 55 procent av medlemsländerna som representerar 65 procent av EU:s befolkning stödjer förslaget.

Aftonbladet