Rice fördömer inte hård förhörsteknik

NYHETER

Blivande utrikesministern fick godkänt av senatens utrikesutskott

Washington

Med röstsiffrorna 16–2 godkände senatens utrikesutskott på onsdagen Condoleezza Rice som USA:s nästa utrikesminister. Godkännandet kom efter två dagars maratonförhör som belyste de djupa motsättningarna mellan republikaner och demokrater, framför allt om Irak och kriget mot terrorn.

Den 50-åriga hittillsvarande nationella säkerhetsrådgivaren erkände inte många misstag, men hon medgav till sist att GeorgeW Bushs administration har fattat en del ”dåliga beslut” beträffande Irak.

Det slutgiltiga godkännandet av USA:s första svarta kvinnliga utrikesminister väntas i senaten på torsdagen, samma dag som president Bush installeras för andra gången.

Från den demokratiska minoriteten i utskottet framfördes åtskillig kritik mot att administrationen inte verkar vilja lära av sina misstag och ändra Irakpolitiken, mot att den inte öppet redovisar vad det kostar att ha 150000 soldater i Irak och mot att det saknas en strategi för uttåget ur Irak.

Dåliga beslut

– Vi har fattat massor av beslut under den här perioden. En del har varit bra och en del har inte varit bra, en del beslut har varit dåliga, visst, svarade Rice.

Hon gick inte närmare in på dessa dåliga beslut men nämnde att ”vi hade inte den kunskap och inte den förmåga som krävdes för att hantera en återuppbyggnad av det här slaget”.

Den tidigare rektorn vid Stanforduniversitetet medgav också att utrikesdepartementets underrättelseenhet hade haft invändningar före kriget mot vissa uppgifter om Iraks föregivna massförstörelsevapen. Man borde ha lyssnat, konstaterade hon.

Bushs förtrogna

GeorgeW Bush har valt en av sina närmaste förtrogna att efterträda Colin Powell, populär både hemma och utomlands men inte sällan i otakt med Bush när han förordat diplomatiska lösningar då Vita huset velat agera på egen hand.

Rices medgivande att misstag har gjorts föregicks av klagomål över att hon i fallet Irak givit en alltför friserad bild av förhållandena.

I tisdags var det också flera demokratiska senatorer som uttryckte besvikelse över att hon vägrade fördöma hårda förhörsmetoder mot terrormisstänkta.

– Jag anser inte att det är på sin plats att tala om metoder, sade Rice då. Jag anser att det inte skulle vara bra för den amerikanska säkerheten.

Det var ett svar på frågor om Rices inställning till en promemoria som skrevs av Vita husets rådgivare Alberto Gonzales 2002. Där sades det att stridande som gripits i Afghanistan och på andra håll inte borde få krigsfångestatus, för att Genèvekonventionen är ”föråldrad” i dagens kamp mot terrorismen.

Därmed gavs ett slags klartecken för de bryska metoder som tillämpats på Guantanamo-basen på Kuba och i Abu Ghurayb-fängelset i Irak.

Läs mer

TT-Reuters