Rekordmånga hivsmittade under 2003

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-06

Förra året smittades 4,8 miljoner människor i världen av hiv, fler än någonsin tidigare.

Läget i Afrika är värst, men i delar av Asien och Östeuropa sprider sig epidemin snabbast enligt en ny FN-rapport.

Runt 37,8 miljoner människor runt om i världen lever med hiv/aids och antalet smittade fortsätter att stiga. Förra året drabbades cirka 4,8 miljoner av hiv, det högsta antalet hittills under ett år. Samma år dog också 2,9 miljoner människor av aids enligt den rapport om hiv/aidsläget i världen som FN-organet UNAIDS släppte på tisdagen. Rapporten offentliggjordes inför den femtonde internationella aidskonferensen i Bangkok den 11–16 juli, där runt 20000 forskare, politiker, läkare och andra aktiva ska närvara.

”Epidemin visar inga tecken på att släppa greppet om mänskligheten”, säger FN:s generalsekreterare Kofi Annan i rapportens förord.

Livslängd sjunker

Rapporten visar att krisen fortsätter att fördjupas i Afrika, men att även smittspridningen i Asien och Östeuropa är alarmerande.

Afrika söder om Sahara har drabbats hårdast, med så många som 25 miljoner smittade och en allmän förekomst av hiv/aids på 25 procent av den vuxna befolkningen. I de afrikanska länder där andelen vuxna hivsmittade överstiger 20 procent har den förväntade medellivslängden för en person född mellan 1995 och 2000 minskat till 49 år. Det ser ännu dystrare ut för dem som föds de närmaste tio åren i Swaziland, Zambia och Zimbabwe – medellivslängden väntas sjunka till under 35 år till följd av brist på bromsmediciner. Kvinnor i Afrika löper också större risk att smittas av hiv än män, 57 procent av smittade vuxna är kvinnor och så mycket som 75 procent av unga smittade är flickor eller unga kvinnor. UNAIDS uttrycker oro eftersom kvinnorna tar hand om familjen. Den kan få svårt att klara sig om modern blir sjuk och flickor kan tvingas sluta skolan för att ta hand om sjuka familjemedlemmar.

Snabb spridning

Epidemin växer snabbt i Östeuropa och Centralasien, men antalet smittade är inte lika högt som i Afrika. Värst drabbade i Östeuropa är Ukraina med 1,4 procent av den vuxna befolkningen smittad samt Estland och Ryssland med 1,1 procent. Smittspridningen, som är värst bland sprutnarkomaner, förvärras på grund av okunnighet och politisk likgiltighet.

I Burma, Thailand och Kambodja är så mycket som tre procent av den vuxna befolkningen smittad. UNAIDS skriver att många politiska ledare förnekar problemet. Kina kan ha tio miljoner smittade vid 2010 om inte myndigheterna agerar.

Rapporten beskriver också att det är svårt att få pålitlig statistik för vissa utvecklingsländer. I Kina kan mellan 430000 och 1,5 miljoner människor leva med hiv/aids och i Indien varierar siffran mellan 2,2 och 7,6 miljoner.

Billigare mediciner

Positivt är dock att allt mer pengar satsas på kampen mot hiv/aids, från 300 miljoner dollar 1996 till 4,7 miljarder dollar förra året. UNAIDS påpekar däremot att det bara är hälften av vad som behövs nästa år och en fjärdedel av behovet för 2007.

Även bromsmedicinerna har blivit billigare, från mer än 10000 dollar per person och år till 140 dollar per person och år i de allra fattigaste länderna.

TT-AFP