Frankrike och Ryssland antyder veto mot Irakkrig

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Tyskland, Frankrike och Ryssland eniga

STOCKHOLM/PARIS.Frankrike och Ryssland kommer av allt att döma att lägga in veto mot det amerikansk-brittiska förslag till FN-resolution som ska bana väg för krig i Irak.

  USA och Storbritannien säger sig dock tro att förslaget antas.

Endast en negativ rapport från inspektionschefen Hans Blix kan nu rucka positionerna i säkerhetsrådet, tror en svensk expert.

  - Vi kommer inte att tillåta att ett resolutionsförslag som ger klartecken till krig som utväg går igenom, sade den franske utrikesministern Dominique de Villepin i ett gemensamt fransk-rysk-tyskt uttalande. Vid sin sida i Paris hade han sina tyska och ryska kollegor.

  Ryssland och Frankrike kommer "i egenskap av permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd att ta hela sitt ansvar" för att stoppa förslaget, sade Villepin.

  Uttalandet tolkas som att de båda länderna kommer att utnyttja sin vetorätt.

  Rysslands utrikesminister Igor Ivanov lade till att Kina, som också har vetorätt, har samma uppfattning.

Underlig optimism

  George W Bushs talesman sade att presidenten likväl är "säker på" att få igenom förslaget. Premiärminister Tony Blair hade samma budskap till underhuset i London.

  Blair sade att USA och Storbritannien skulle försöka få till stånd en omröstning, om FN:s inspektionschef Hans Blix rapport på fredag i säkerhetsrådet visar att Irak inte fullt ut samarbetar med FN:s senaste Irakresolution, 1441.

  Folkrättsexperten Ove Bring tycker att den amerikansk-brittiska optimismen är underlig.

  - Det är svårt att förstå vad USA och Storbritannien menar med att få igenom resolutionen medan de andra tre permanenta medlemmarna indikerar starkt att de är emot den, säger han till TT.

Blix kan avgöra

  Frankrike, Ryssland samt Tyskland anser att FN:s vapeninspektioner fungerar. På onsdagen fick de möjligen mera vatten på sin kvarn när Irak förstörde ytterligare nio av de al-Samoud-robotar som har längre räckvidd än FN tillåter.

  I det fransk-rysk-tyska uttalandet uppmanas dock "Irak att samarbeta mer aktivt med inspektörerna. . . Vapeninspektionerna kan inte pågå för evigt".

  - Positionerna är nu så låsta i säkerhetsrådet att endast en negativ rapport från Blix kan luckra upp dem, säger Ove Bring och syftar på att krigsmotståndarna då skulle kunna ändra ståndpunkt.

  - En positiv rapport kan påverka de icke-permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, men inte den amerikansk-brittiska linjen, tillägger han.

  USA:s Storbritanniens och Spaniens förslag godkänner mellan raderna ett krig mot Irak. Om det blir omröstning väntas den någon gång i nästa vecka.

Ola Westerberg/TT

Publicerad: