Studie: Gifta människor går snabbare

avMalin Wigen

Är det svårt att se om en person har vigselring eller inte kan du se om någon är gift genom att kolla på hur snabbt personen i fråga går, enligt en ny studie, skriver CNN.

Enligt en ny studie, som publicerades i onsdags i vetenskapliga tidsskriften PLOS One, har gifta människor bättre fysisk och psykisk hälsa när de blir äldre än ogifta människor har. Framför allt går de snabbare och har ett starkare handgrepp.

Med forskaren Natasha Wood från University College London i spetsen har forskningsgruppen tittat på förhållandet mellan civilstånd och förmågan att utföra vardagliga sysslor senare i livet, skriver CNN.

– Det finns många tidigare studier som visar att gifta människor är mer hälsosamma och att dödligheten är lägre bland dem, men det finns inte lika mycket forskning där man tittat på den fysiska biten, säger hon.

Därför valde forskarna att fokusera på två indikatorer, gånghastigheten och gripstyrkan.

– Gånghastigheten är ett övergripande mått på hälsa som innehåller många saker som balans, smidighet och hastighet, medan gripstyrka återspeglar styrkan i överkroppen, säger Natasha Wood

Forskarna analyserade data från två tidigare studier om äldre människor och deras fysiska förmåga. Gifta personer delades in i två kategorier, de som var gifta för första gången och de som gift om sig. Och ogifta personer delades upp i tre kategorier: skilda, änka eller änkling, och de som aldrig varit gifta.

Efter analys av båda studierna visade det sig att både ogifta män och kvinnor var långsammare än deras gifta motsvarigheter. Män som var förstagångsgifta gick både snabbare än män som aldrig gift sig och änklingar. De var dock inte så mycket snabbare än omgifta män. Även förstagångsgifta kvinnor var snabbare än ogifta kvinnor.

Foto: TT
Montage.

Ett liknande mönster hittades när forskarna tittade på gripstyrkan – men endast för män.

Män som ingått sitt första äktenskap slog övriga kategorier i gripstyrka, dock inte de som var omgifta vilka var starkare. Det kan ha att göra med att det sker ett urval vid ett omgifte där bara de som är fysiskt hälsosamma gifter sig, menar Wood. Dock behövs mer forskning på det området.

Den huvudsakliga förklaringen bakom studiens resultat är att gifta människor är mer välbärgade än ogifta. Har man bra ekonomiska förutsättningar äter man exempelvis bättre och har råd med fritidsaktiviteter.

– De har bättre mental och fysisk hälsa, vilket är kopplat till bättre fysisk förmåga.

Forskningens resultat kan visa på betydande konsekvenser för äldre människors hälsa då färre gifter sig. Alternativt kan äktenskapets hälsopåverkan krympa.

– Eftersom att färre gifter sig så kan det också vara så att kopplingen mellan giftermål och fysisk förmåga inte är lika stark för yngre människor när de blir äldre, säger Natasha Wood, enligt CNN.

ARTIKELN HANDLAR OM