Transporterade olja – tvingas böta en miljon

Publicerad 2024-07-05

För första gången har ett rederi fällt enligt den nya lagen som förbjuder transport av tjockolja till Svalbard.

Transporten av tjockolja till Svalbard kostade.

Ett irländskt rederi tvingas nu böta nära en miljon kronor.

Det är första gången som böter har utfärdats i samband med överträdelse av tjockoljelagen på Svalbard, enligt sysselman Lars Fause på Sysselmästarens webbplats, skriver ABC Nyheter.

Norska myndigheter misstänkte att det irländska lastfartyget var på väg till Svalbard med tjockolja i bränsletanken.

Kaptenen fick egen bot

Polis och experter från Sjöfartsdirektoratet gick snabbt ombord på fartyget för att undersöka om detta stämde.

Misstankarna bekräftades och rederiet fick böter på en miljon kronor. Dessutom fick fartygets kapten en bot på 300 000 kronor.

Varken rederiet eller kaptenen har accepterat böterna. Fartyget tilläts dock att segla från Svalbard efter att rederiet ställt en säkerhet för summan av böterna, meddelar Sysselmästaren.

Fallet upp i domstol i höst

Fallet kommer troligen att hamna i domstol. Huvudförhandlingen i målet är planerad till början av oktober i Nord-Troms tingsrätt, skriver sysselmästaren.

Förbudet mot tjockolja trädde i kraft 2022 och är fastställt i Svalbardmiljölagen paragraf 82a. Syftet, enligt Svalbardposten, är att förhindra utsläpp av tjockolja i de känsliga vattnen runt Svalbard.