Lavrovs utfall mot väst: "Grotesk russofobi"

TT-AFP

Publicerad 2022-09-24

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i FN i New York under lördagen.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov var hård i tonen när han på lördagen höll sitt anförande i FN:s generalförsamling.

– Den allmänna russofobin i väst har aldrig varit så stark. Omfattningen nu är grotesk, dundrade han.

– Man nöjer sig inte med att att förklara att syftet är att tillfoga vårt land militärt nederlag, man vill också förstöra och splittra Ryssland, fortsatte han.

Lavrov anklagade vidare USA för att återvända till den så kallade Monroe-doktrinen som rådde under delar av 1800- och 1900-talen och som bland annat användes för att rättfärdiga USA:s politik i Latinamerika under kalla kriget.

– När Washington förklarade sig segrande i det kalla kriget, blev man nästan ett Guds sändebud på jorden, utan några skyldigheter förutom den heliga rätten att agera ostraffat var man vill.

Han försvarade också de pågående så kallade folkomröstningarna i de av Ryssland ockuperade landområdena i Ukraina. Enligt den ryske utrikesministerns sätt att beskriva ”folkomröstningarna” handlar det om människor som vill återfå mark ”där deras förfäder har bott i hundratals år”.