Graviditetssjukdomar kan ge hjärtproblem

TT

Publicerad 2023-02-08

Komplikationer under graviditeten ökar risken för kvinnor att senare utveckla hjärt-kärlsjukdomar, visar en studie från Hjärt-Lungfonden. Arkivbild.

Komplikationer under graviditeten ökar risken för kvinnor att senare utveckla hjärt-kärlsjukdomar, visar forskning från Hjärt-Lungfonden.

”Vår studie visar att vissa komplikationer under graviditeten leder till en högre risk för kvinnan att drabbas av kranskärlssjukdom i övre medelåldern”, säger Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på hjärtkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, i ett pressmeddelande.

I studien ingick kvinnor mellan 50 och 64 år som fött minst ett barn. De fyra graviditetskomplikationerna som studerades och som visade ökad förekomst av kranskärlssjukdomar var: Graviditetsdiabetes, graviditetsrelaterat högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och att föda en bebis som inte vuxit enligt normalkurvan under graviditeten.

”För att minska risken att dessa kvinnor utvecklar hjärt-kärlsjukdom på sikt är det viktigt att de regelbundet kontrollerar riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, såsom blodtryck, blodsocker och kolesterol”, säger Lawesson.

Det starkaste sambandet sågs hos de som haft graviditetsrelaterat högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning.

Forskningen bygger på data från 10 528 kvinnor i befolkningsstudien Scapis.