Akut personalbrist inom äldreomsorgen

Annika Andersson/TT

Publicerad 2023-01-23

Personalbristen är stor inom äldreomsorgen. Arkivbild.

Sju av tio kommuner har brist på personal inom äldreomsorgen och många tvingas jobba övertid, rapporterar Kommunalarbetaren. Bara under förra sommaren uppgick övertiden till nästan en miljon timmar.

Andelen äldre blir fler samtidigt som anställda som arbetar inom äldreomsorgen blir färre. Det skriver Kommunalarbetaren (KA) som har granskat bemanningen inom äldreomsorgen.

Mellan juni och augusti förra året jobbade personal inom äldreomsorgen mer än dubbelt så många timmar övertid jämfört med 2019. I över hälften av de 212 kommunerna som svarat har övertiden ökat, och det sammanlagda antalet övertidstimmar uppgår till nästan en miljon.

– Det är under all kritik och helt oacceptabelt, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård till tidningen.

Personalbristen finns över hela landet, i såväl små som stora kommuner. 59 procent av kommunerna uppger att de har behövt ställa in eller skjuta upp vårdinsatser på grund av personalbrist.

På Kommunal vill man se högre bemanning. Men det är inte rimligt, enligt samordnaren för äldreomsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKR), Greger Bengtsson.

– Det kommer inte ens vara möjligt att bibehålla dagens bemanningsnivåer, säger han till tidningen. Då skulle en tredjedel av alla som tillkommer i yrkesverksam ålder de kommande tio åren behöva börja jobba i äldrevården.

ANNONS