Sexton punkter mot terrorism

NYHETER

Regeringen och Alliansen har nått en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism.

En av åtgärderna är att ett stärkt stöd till avhoppare ska byggas upp.

– Vi förebygger arbetet mot terror genom att slå mot terrorns ideér, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Foto: Jerker Ivarsson
Annika Hirvonen Falk (MP), inrikesminister Anders Ygeman (S), Beatrice Ask (M), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) om överenskommelse kring åtgärder mot terrorism.

LIVE-RAPPORTERING FRÅN PRESSTRÄFFEN KL 13:

Överenskommelsen består av sju sidor och har 16 punkter. Dokumentet nämner de flesta av de förslag som partierna förde fram när samtalen inleddes i slutet av april. Då fanns ett tiotal förslag från regeringen och de fyra borgerliga partierna på bordet.

I överenskommelsen ingår upprättandet av en permanent funktion för nationell samordning och att ett ett stärkt stöd till avhoppare byggs upp.

Kommuner med problem i ”individrelaterade ärenden” ska också kunna få konkret stöd från insatsteam.

En annan åtgärd är att säkerställa att polis i yttre tjänst är bättre utrustade och får bättre utbildning.

Inrikesminister Anders Ygeman säger att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska få i uppdrag att se över skyddet för fotgängare och andra på gator och torg. Det kan handla om att sätta upp betonghinder och annat som gör det svårare att genomföra attentat med lastbilar, som skedde vid attacken på Drottninggatan.

Skärpta straff

En utredning kommer att tillsättas för att utreda om Säpo ska kunna ta emot underrättelser från signalspaning parallellt med en pågående förundersökning, vilket inte är möjligt i dag.

Terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april ska också utredas. Utredningen ska ge svar på frågorna om hur väl samhället klarade sin uppgift och samtidigt gå igenom hur information spreds i samband med terrorattentatet.

Regeringen har redan beslutat att utreda att kriminalisera att delta i eller på annat sätt stödja en terroristorganisation. En sådan lagskärpning vill även de borgerliga partierna se. Moderaterna har också bland annat drivit skärpta straff för brott med terrorismkoppling, ökad kameraövervakning av offentliga platser och att ge Säpo tillgång till signalspaning parallellt med att förundersökning om brott pågår.

Miljöpartiet har lyft ett förslag om att använda elektronisk fotboja på säkerhetsrisker som har utvisningsbeslut, men som inte kan utvisas av olika skäl. Kristdemokraterna (KD) har fört fram ett liknande förslag, men som skulle kunna omfatta även andra personer med utvisningsbeslut som befaras försöka gå under jorden. Överenskommelsen uppges omfatta skärpt inre utlänningskontroll.

Flera platser

KD och M vill också fördubbla polisens nationella insatsstyrka så att den kan hantera terrordåd som sker på flera platser samtidigt.

Fler partier vill lätta på sekretessregler för att öka informationsutbyte mellan myndigheter, Säpo och polisen. Det finns även krav från fler håll på mer resurser till polisen och till FRA och till den militära underrättelsetjänsten, Must.

Vid pressträffen medverkar inrikesminister Anders Ygeman, Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikesminister Anders Ygeman presenterade i dag en överenskommelse om åtgärder mot terrorism tillsammans med allianspartierna. (Arkivbild)
ARTIKELN HANDLAR OM