Trafikstörningar i Stockholm efter oljeutsläpp

avChristoffer Nilsson

NYHETER

Ett oljeutsläpp har orsakat väldigt stora trafikstörningar i Stockholmsområdet.

Flera vägpartier och tunnlar har stängts av – hjälpresurser har fastnat i köerna.

Enligt Trafikverket kommer det vara långa köer under hela dagen.

Ett oljeutsläpp på Essingeleden tidigare under morgonen ställer till det rejält i Stockholmstrafiken.

Vägen måste saneras men på grund av de långa köerna som uppstått har hjälpresurserna svårt att komma fram.

Foto: Karl Novalli
I närheten av Gullmarsplan i Stockholm tvingades bussresenärer hoppa av och gå på grund av köerna.

Trafikverket meddelar att det är mycket begränsad framkomlighet på E4/E20 i norrgående riktning. På grund av kösituationen har man tvingats stänga av delar av södra länken. Även Sicklatunneln har stängts av. Orsaken är att det inte får vara stillastående trafik i tunnlarna.

Påfarten från Hornsberg/Kristineberg upp på Essingeleden i norrgående riktning har också stängts av.

Endast ett av fyra körfält är öppet förbi platsen där utsläppet inträffat. Trafikanter uppmanas att välja alternativa vägar om möjligheten finns.

Trafikverket räknar med att saneringsarbetet är klart först vid 13-tiden men man uppskattar att det kommer vara långa köer under hela dagen.

Trafikanter som kommer söderifrån och hade tänkt passera Stockholm för att ta sig vidare norrut uppmanas i stället att ta riksväg 55 via Strängnäs/Enköping/Uppsala.

ARTIKELN HANDLAR OM

Trafik

Stockholm