Vaccinexperten: Utesluter inte en femte dos

En, två... tre sprutor vaccin.

Nästa år blir det troligen aktuellt med en påfyllnadsdos för många svenskar.

– Vi vet inte hur länge vaccinen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det innebär att man hellre tar det säkra före det osäkra, säger vaccinforskaren Matti Sällberg som inte utesluter att det kan bli aktuellt med ännu fler doser.

Har du fått två vaccindoser och tänkt att du är färdigvaccinerad? Då kan det vara dags att tänka om.

Nästa år blir det sannolikt aktuellt med en tredje vaccinspruta för större delen av befolkningen, meddelar Folkhälsomyndigheten på tisdagen.

Vissa riskgrupper kan komma att erbjudas en tredje dos redan i höst, det gäller framförallt äldre vid särskilda boenden, personer över 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Återkommande doser inte osannolikt

Folkhälsomyndighetens besked om en tredje dos var väntat, säger Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutet.

– Det är ytterst förväntat. Dels vet vi att viruset inte kommer försvinna och Folkhälsomyndigheten har redan flaggat för en tredje dos för riskgrupper, säger Matti Sällberg.

Matti Sällberg, vaccinforskare.
Matti Sällberg, vaccinforskare.

– Vi vet inte hur länge vaccinen skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det innebär att man hellre tar det säkra före det osäkra.

Att planera för en tredje dos är ytterst rimligt, säger Sällberg.

– Efter man fått andra dosen klingar immunsvaret av sakteligen. Inom ett år kan det vara så att många förlorat sitt skydd. Det vet vi inte än, men får man en tredje dos kommer det aktiveras igen.

– Biologin säger att det inte är osannolikt med ett avklingande immunsvar. Då är det tal om en tredje, fjärde, kanske femte dos.

Den som fått två doser räknas som fullvaccinerade enligt det första vaccinationsschemat, och det finns inte något som tyder på att skyddet börjat svikta.

– Som med många andra vaccin vet vi att det kommer påfyllnadsdoser. Det är inte alls osannolikt att vi kan hamna i en sits där man får ge återkommande doser, säger Matti Sällberg.

Resenärer på Arlanda i juli.
Resenärer på Arlanda i juli.

Inget tyder på ökad risk

För närvarande finns det bara väldigt begränsade studier om vilken effekt en påfyllnadsdos har. Men studier som finns visar ändå på att man får ett kraftigare immunsvar, enligt Sällberg.

Det finns inte heller något som tyder på ökad risk för biverkningar.

– Tvärtom. Studierna på astravaccinet visade att risk för proppar var större vid första dosen. Så den som fått en dos och allt gick bra har ingen orsak att vara orolig, säger Matti Sällberg.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att den breda vaccineringen av allmänheten kommer att avslutas under hösten, då 16-17-åringar samt hittills ovaccinerade vuxna kommer att erbjudas vaccin.

I nuläget är det oklart hur stor omfattningen för påfyllnadsdoserna blir. Det beror bland annat på eventuella nya virusvarianter och vad forskningen kommer visa om hur vaccinen skyddar över tid, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

En vaccinspruta.
En vaccinspruta.
Publisert:

LÄS VIDARE