Kurdistan – ett land bara de själva vill ha

Efter århundraden av förtryck tänker kurderna nu rösta om att få en egen stat – då sätter omvärlden ner foten

Historien bakom konflikterna
Drömmen om ett självständigt Kurdistan
Här finns kurderna i resten av världen