Skolverket: Var medvetna om risken för fusk

Anna Isaksson/TT

Publicerad 2023-08-12

Lärare kan behöva ändra sina arbetssätt för att kunna uppmärksamma Chat GPT-fusk, enligt Skolverket. Arkivbild.

Skolverket har inte tagit fram några riktlinjer för att komma åt problemet med Chat GPT. Men det finns saker som lärare kan tänka på för att bekämpa fusket.

– Inlämningsuppgifter kanske man hellre ska göra i skolan, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på myndigheten.

Flera rektorer och lärare blev tidigt medvetna om att textroboten Chat GPT skulle kunna öka omfattningen av fusk inom skolvärlden, efter att den slagit igenom stort förra hösten.

Skolverket har sedan dess följt utvecklingen ”noga”, enligt Peter Karlberg, som är undervisningsråd på myndigheten. Samtidigt har inga särskilda riktlinjer gått ut till lärare om hur de ska förhålla sig till fenomenet.

– I dagsläget har vi inte sett att vi har fog för att peka med hela handen och säga, ”så här ska ni göra”, men vi försöker att ge lärare så mycket stöd så möjligt för att de själva ska kunna bedöma vad de behöver tänka på när tjänster som den här typen finns, säger Peter Karlberg.

Se över arbetssätt

I stället rekommenderar Skolverket att lärare ser över sina arbetssätt, framförallt kopplade till hem- och inlämningsuppgifter.

Bland annat bör uppgifter som ska utgöra en del av betygsunderlaget ske under ”kontrollerade former”.

– Inlämningsuppgifter kanske man hellre ska göra i skolan när man sitter i en lektionssal och inte när man är själv, säger Peter Karlberg.

I dagsläget ser inte Skolverket att Chat GPT nödvändigtvis behöver innebära slutet för hemuppgifter, men lärare bör vara uppmärksamma kring hur eleven utformar sina svar vid arbeten som sker på distans.

För att som lärare kunna vara säker på att hemuppgiften verkligen motsvarar elevens kunskap i ämnet, är det därför en god idé att ställa följdfrågor i klassrummet, menar Peter Karlberg.

– Då kan man utforma det på ett sådant sätt att man kan känna sig hyfsat säker på att det är eleven själv som har klarat uppgiften.

Ökad medvetenhet

Skolverket uppmanar samtidigt lärare att generellt vara medvetna om den utvecklingen som sker och hur tekniken kan öka fusket.

Under hösten kommer myndigheten gå ut med mer stöd och uppdaterade resurser till lärare samtidigt som man undersöker hur textrobotar och AI skulle kunna bidra till undervisningen.

Exempelvis skulle AI kunna ta fram frågor åt ämneslärare till uppgifter i framtiden, menar Peter Karlberg.

– Men sen kan man inte som lärare bara använda dem rakt av, utan du måste själv titta, “stämmer det här med den undervisning som vi haft och med den svenska läroplanen” och så vidare. Så lärarens ansvar försvinner inte för att man kan hitta hjälpmedel i form av verktyg, säger han.

Följ ämnen i artikeln