Två på Domstolsverket uppsagda – säkerhetshot

TT

Publicerad 2024-03-05

Två anställda på Domstolsverket i Jönköping sägs upp. Arkivbild.

Domstolsverket i Jönköping säger upp två personer efter att en säkerhetsprövning visat att de kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

– Det är naturligtvis allvarliga uppgifter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Joakim Eklund, biträdande säkerhetschef på myndigheten, vill inte kommentera på vilket sätt de båda personerna anses utgöra ett hot. Han vill inte heller kommentera huruvida de har en relation till varandra, eller om det är två separata fall.

De båda personerna har enligt P4 Jönköping, som först rapporterade om fallet, arbetat på Domstolsverket i över fem år, bland annat med larm- och kameraövervakningssystem.

Löpande bedömningar

– Anledningen till att de säkerhetsprövas först nu är att vi bedriver ett löpande säkerhetsskyddsarbete. Det kan innebära att vissa verksamheter bedöms som säkerhetskänsliga och det kan ändras över tid, säger Joakim Eklund till TT.

Myndigheter behöver lagstöd för att säkerhetspröva medarbetare och kan därför inte pröva alla anställda, säger säkerhetschefen.

Hur ser ni på att två personer som ni bedömer utgör ett hot mot rikets säkerhet har kunnat arbeta på Domstolsverket i fem år?

– Jag har inga kommentarer om det, säger Joakim Eklund.

”Allvarliga uppgifter”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) uppger att regeringen har informerats om fallet.

– Det är naturligtvis allvarliga uppgifter. Jag välkomnar att Domstolsverket och andra delar av rättsväsendet bedriver ett seriöst säkerhetsarbete, och också i det här konkreta fallet vidtagit de åtgärder de tycker är nödvändiga, säger han.

– Jag tycker att det är bra att myndigheterna nu är offensiva i ett läge där vi vet att riskerna för otillbörlig påverkan, infiltration och annat är stora.

TT har sökt Säkerhetspolisen (Säpo) som vill inte kommentera fallet. Säpo uppger dock att det är den anställande myndigheten som ansvarar för att en säkerhetsprövning av de anställda görs.