Israelisk fredsrörelse stukad – men inte knäckt

Anna Grönberg/TT

Publicerad 2023-12-11

Människor samlade för begravningen av den kanadensisk-israeliska fredsaktivisten Vivian Silver. Silver dödades i Hamas massaker på kibbutzen Beeri den 7 oktober.

Efter Hamas massaker och Israels efterföljande invasion av Gaza befinner sig regionens fredsrörelse i ett närmast hopplöst läge.

Trots det är veteranaktivisten Doubi Schwartz ändå hoppfull om att rörelsen ska kunna fortsätta sitt arbete.

– Det faktum att människor fortfarande vill prata med varandra gör mig optimistisk, säger han till AFP.

– Det var inte lätt före kriget, säger Sulaiman Khatib, en av grundarna av fredsorganisationen Fighters for Peace, till AFP.

– Men nu är det ännu svårare, inte minst när det handlar om relationen till det israeliska och det palestinska samhället. Där har de extremistiska krafterna vuxit sig allt starkare.

Organisationen, som består av både israeler och palestinier, har under åren arrangerat möten och protester och medlemmarna har också hållit föreläsningar i skolor och på universitet.

Allt för att främja en dialog mellan israeler och palestinier i syfte att sätta stopp för den våldsspiral som plågar regionen.

”Inget utrymme för nyanser”

Fighters for Peace är en av de omkring 200 organisationer som ingår i den israeliska fredsrörelsen, där flera grupper grundades för över 40 år sedan.

Men efter att terrorstämplade Hamas den 7 oktober i en samordnad attack slog till mot Israel – och Israel därefter inledde en fullskalig invasion av Gaza – har rörelsen skakats i sina grundvalar.

– Det har aldrig varit så svårt att lyssna på den andra partens åsikt, säger Avner Wishnitzer, även han en av grundarna till Fighters for Peace.

– Avhumaniseringen har aldrig tidigare varit så omfattande, och fenomenet kommer bara att öka. Och många människor – naturligtvis inte alla – är till och med redo att se den andra partens barn dödas.

Att det bland offren för Hamas attacker den 7 oktober även finns flera välkända företrädare för fredsrörelsen försätter medlemmarna i ett än svårare läge.

Ihärdig fredskämpe

Ett av offren i Hamas attacker var Vivian Silver, en av grundarna till organisationen Women Wage Peace. Silver, som flyttade till Israel från Kanada på 70-talet, var under många år en ihärdig förkämpe för fred i regionen, och dödades i massakern på kibbutzen Beeri den 7 oktober.

Även den välkände aktivisten Hayim Katzman fanns bland offren för Hamas attacker – denna gång mot kibbutzen Holit.

I sitt tal under begravningen vädjade hans bror Noy Katzman om att Katzmans död inte skulle överskugga hans fredsarbete, skriver The Guardian.

– Utnyttja inte den död och den smärta vi har drabbats av för att tillfoga andra familjer död och smärta, sade han.

Kommer att ta tid

Men trots minst sagt stora utmaningar är många inom Israels fredsrörelse övertygade om att deras arbete nu är viktigare än någonsin tidigare.

Enligt Doubi Schwartz, en av rörelsens veteraner, krävs dock tålamod – och inte minst tid – för att medlemmarna ska kunna hitta en väg framåt i den våldsspiral som råder i regionen.

– I de öppna och svåra diskussioner som pågår mellan israeliska och palestinska fredsaktivister finns även ”röda linjer”. Och dessa diskussioner kommer att pågå i decennier, säger han till AFP.

– Men – det faktum att människor fortfarande vill prata med varandra gör mig optimistisk.

ANNONS