Mässling-smittat barn gick på förskola

Tio fall i Stockholm på en dryg månad

Foto: CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION/TT
Flera mässingfall har konstaterats i Stockholm.
NYHETER

Tio personer i Stockholm, varav sju barn, har drabbats av mässling.

Ett av de smittade barnen har varit på förskolan.

– Vi ser det som allvarligt, säger Per Follin, smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm.

Under torsdagen upptäcktes att ytterligare två personer i Stockholm insjuknat i den numera mycket ovanliga virussjukdomen mässling.

– Vi har på senare åren i Sverige bara haft enstaka fall med personer som har blivit sjuka, säger Per Follin.

Men nu har alltså tio människor insjuknat under loppet av drygt en månad. Sammanlagt ska tre vuxna och sju barn vara smittade. Ett av de smittade barnen har gått till sin förskola.

– Föräldrar som har barn på förskolan ska veta om det, vilka symptom man kan få av mässling och vad man gör om man får besvär, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholms län, till TT.

Viktigt med vaccin

Som vaccinerad får man ett 95-procentigt skydd mot mässling. Och enligt Per Follin är det mycket viktigt att vaccinera sig.

– Anledningen till att människor insjuknar är att personer som inte är vaccinerade smittas av viruset. Och vi ser allvarligt på det, säger han.

Han säger också att det är viktigt att barn vaccineras vid 18 månaders ålder enligt vaccinationsprogrammet.

– De barn som har fått smittan nu har varit ovaccinerade. De har inte hunnit få sin dos än.

Kan drabbas av följdsjukdomar

Var tredje person som insjuknar i mässling riskerar att drabbas av följdsjukdomar.

– 30 procent får komplikationer i form av infektioner som till exempel luftvägsinfektion, lunginfektion eller öroninflammation. Det kräver antibiotika, säger Per Follin.

FAKTA

Mässling kan vara livsfarlig för små barn

  • Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Över 90 procent av dem som kommer i kontakt med en sjuk person blir infekterade om de saknar vaccinationsskydd.

  • Sjukdomen kan leda till komplikationer och kan i ungefär 1 per 1 000 fall orsaka akut hjärninflammation, som kan vara dödlig eller ge bestående skador.

  • I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 på 1 000–5 000 insjuknade.

  • Den senaste stora epidemin i Sverige utbröt 1919 då 43 000 personer insjuknade.

  • Mässling har nästan försvunnit i Sverige tack vare utbredd vaccination sedan 1980-talet. Mässlingsvaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges till barn vid 18 månaders ålder. Sprutan ger ett cirka 95-procentigt skydd.

  • För att hindra utbrott krävs att en så stor del av befolkningen är vaccinerad att smittan inte får fäste – så kallad flockimmunitet. Vaccination är därmed inte bara en fråga för individen, utan även för att skydda sina medmänniskor, till exempel barn under 18 månader.

  • Den som varit sjuk i mässling har livslång immunitet.

Faktatext: Johan Furusjö
Källor: Folkhälsomyndigheten, NE