EU-domstol: Okej att förbjuda slöja på arbetsplats

I Belgien och Frankrike har kvinnor blivit av med jobbet då arbetsgivaren inte tillåtit dem att bära huvudduk.

Nu har EU-domstolen prövat fallen och kommit fram till att företagsregler som bland annat förbjuder huvudduk inte innebär diskriminering.

Domen lär få stor betydelse för svenska diskrimineringsfall.

EU-domstolen i Luxemburg skriver i ett pressmeddelande att ”en intern ordningsregel hos ett företag som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utgör inte direkt diskriminering”.

Diskrimineringsombudsmannen har länge väntat på att Europas högsta domstol ska ta beslut i de här fallen, personerna avskedades 2006 och 2007. Domarna har stor betydelse för vilka fall som myndigheten väljer att driva.

För att arbetsgivare ska ha rätt att förbjuda anställda att bära slöja krävs att företaget hänvisar till en policy som omfattar alla former av symboler och uttryck, inte bara muslimska.

– Det räcker inte med att en kund inte vill träffa någon med huvudduk. Om man ska säga upp någon som bär huvudduk eller för den delen kors, så måste det grunda sig i att företaget har en neutralitetspolicy som gäller alla, säger Martin Mörk, chef för processenheten på Diskrimineringsombudsmannen.

Svenska modedesignern Iman Aldebe, som arbetar för att modernisera slöjan, är upprörd över EU-domen.

– Att slöjan nu ska bli motarbetad i arbetslivet kommer ju bara att stänga ute muslimska kvinnor i slöja ännu mer. Jag har ju jobbat för att de genom moderniserade plagg och slöjor ska kunna vara en del av arbetslivet, säger Iman Aldebe.

Fick sparken år 2006

Ett av fallen handlar om en muslimsk kvinna i Belgien som bar slöja när hon arbetat som receptionist på ett säkerhetsföretag. I juni 2006 sades hon upp med hänvisning till företagets ordningsregler som säger att det är förbjudet för arbetstagare att bära synliga symboler för religiös övertygelse. Kvinnan har bestridit detta i belgiska domstolar, som ett fall av diskriminering.

Men EU-domstolen har nu kommit fram till att en sådan regel behandlar alla arbetstagare på ett identiskt sätt, och därför inte innebär en diskriminerande särbehandling.

Däremot, skriver EU-domstolen, kan ett företags ordningsregel indirekt innebära diskriminering, om den i praktiken innebär att personer tillhörande en viss religion särskilt missgynnas.

I det andra fallet, där en fransk kvinna fick sluta på ett konsultföretag efter att det kommit klagomål från en kund om att hon bar slöja, uppmanas den franska domstolen att ta reda på om det fanns en sådan intern ordningsregel eller inte.

Jobbet drogs in – på grund av hennes slöjaHon nekades jobb på grund av slöjan – nu ändrar sig företaget
Publisert:

LÄS VIDARE