Migrant-duva bröt mot karantänlag – avlivas

Av:  TT

En långväga gäst har landat på en gren i Australien – till landets stora förskräckelse.

Brevduvan, som getts namnet Joe, kommer nämligen från USA. Då han därmed brutit mot landets strikta karantänslagar kommer han avlivas, rapporterar flera medier, bland andra BBC.

Det var i slutet av året som Melbourne-bon Kevin Celli-Bird upptäckte en fjäderklädd gäst som satt sig på en gren på hans bakgård. När han kom närmare såg han att det var en brevduva.

– Han tycktes utmärglad så jag krossade lite kex och gav det till honom, berättar han för nyhetsbyrån AP.

Kex till trots skulle det visa sig att duvan inte var välkommen. Kevin Celli-Bird såg nämligen att brevduvan bar en fotring som ledde honom att tro att någon säkert saknade sin fågel.

Namngavs efter Biden

Efter en snabb sökning på nätet fick Kevin Celli-Bird erfara att duvan tillhör en ägare i den amerikanska delstaten Alabama och den sågs sist under en tävling i Oregon i oktober. Sedan dess har alltså djuret färdats över 1 300 mil och korsat hela Stilla havet.

Nyheten om duvan fick vingar och spreds snabbt över landet. Experter gav duvan namnet Joe, efter den tillträdande amerikanska presidenten Joe Biden.

Australiska naturskyddsmyndigheten tog dock inte upptäckten med ro. Det utländska fjäderfäet kan nämligen utgöra ett hot mot landets känsliga ekosystem och dess ekonomiskt viktiga fågelindustri.

Myndighetens duv-dom

Myndigheten har nu utrett saken vidare och fattat sitt beslut – Joe utgör en så pass allvarlig risk att han måste fångas in och avlivas.

"Oavhängigt dess ursprung så kan inte tama fåglar tillåtas in i landet utan att först ha godkänts av tullen", skriver myndigheten i ett uttalande.

"Det enda möjliga sättet att hantera denna biologiska säkerhetsrisk är att göra sig av med fågeln genom mänskligt ingripande", konstaterar de avslutande.

Publisert: